První etapa kanalizace byla v lednu zkolaudována. Tím ale vše vyřešené rozhodně není. Město stavbu od firmy Vod-ka ještě předávacím protokolem nepřevzalo. Podle místostarosty Jana Černého totiž existuje spousta vad a nedodělků a hlavně skoro dvouleté prodlení. „Firma si při uzavírání smlouvy sama dala bez požadavku města penále, které je dnes v astronomické částce,“ uvedl místostarosta a dodal, že tato suma k dnešnímu dni přesahuje už 150 milionů korun.

Termín předání se stále oddaluje

Město má problémy hlavně s kvalitou stavby. Podle slov Černého byl termín na odstranění vad a nedodělků, který VOD–KA nedodržela, do konce dubna. Další postupný termín odsouhlasilo vedení města do konce května.
Zástupci firmy VOD-KA, která kanalizaci několik let rekonstruovala, požádali o prodloužení termínu předání stavby do konce června. „Kanalizace je už dva roky v provozu, myslím si, že tam není nic, co by bránilo převzetí. Město nám hrozí penále, které převyšuje skoro pětkrát cenu celé stavby,“ vyjádřil se předseda představenstva Karel Macas. Zmínil, že podle zápisu o vadách a nedodělcích udělá firma vše, co je zapotřebí.
„Spor, který se vleče už dva roky, ublížil naší firmě i mediálně. Rád bych udělal tlustou čáru, kanalizaci v Kostelci řádně ukončil, ale k tomu nepotřebujeme tu hrozbu vysokého penále, kterou na nás vedení města vyvíjí,“ řekl Macas Kolínskému deníku.

V tuto chvíli se město připravuje na podání žaloby. Jedná se především o část penále. „Žádat penále v plné výši je nesmysl, máme ale nějaký limit částky, který si myslíme, že si město zaslouží. Za zhoršení životního prostředí, za prodloužení stavby, za všechny útrapy, které lidi měli,“ objasnil místostarosta Jan Černý a postěžoval si, že se spoustu let řešila kanalizace a všechny ostatní projekty stály.

Další etapa začne letos na podzim

V současné době Kostelec plánuje druhou etapu kanalizace. V lednu byla podána projektová žádost, v současnosti ji zpracovává Fond ministerstva životního prostředí. „Očekáváme, že v červnu by mohla být žádost schválena, vypíšeme výběrové řízení, hlavně stavební dozor, chceme mít kvalitní. Na podzim bychom mohli začít stavět,“ uvedl místostarosta Černý s tím, důležitá je pro město hlavně kvalita a rychlost provedení.
„Představuji si to tak, že když půjde maminka a šlápne do bahna, tak že někdo vylítne z té díry a vyčistí jí boty,“ nechal se slyšet místostarosta.

Rozpočtované náklady druhé etapy se pohybují kolem 70 milionů, spoluúčast města zhruba 14 milionů.