„Vinou pouhé „úpravy cen“ při změně zón, nebo také laicky řečeno zdražením o více než 40%, jsem se rozhodla alespoň pro pořízení tzv. elektronické peněženky. Jenže jsem netušila, že i toto je v Kolíně problém. Minimální informace co se týče autobusové dopravy. Navíc jsou v Kolíně tři dopravci,“ naznačila jedna z cestujících, Eliška Heřmanská z Velkého Oseku, která denně dojíždí do zaměstnání, takže využívá linek takřka všech dopravců.

„Nakonec se mi podařilo zjistit, že elektronickou peněženku je možné získat na dvou místech za různou cenu ale snad se stejnými možnostmi uplatnění – slevou dvě koruny z jednotlivých jízd,“ poslala a naznačila další otázky. Proč elektronickou peněženku lze použít pro různé dopravce a časovou jízdenku ne? „Linka Kolín - Zásmuky je obsluhovaná dvěma dopravci a tak mají cestující smůlu. Ne každému časově vyhovuje doprava od jedné společnosti v obou směrech a časová jízdenka je pouze obousměrná a jenom pro OAD Kolín. Po uveřejnění ceníků na webu Kolínského deníku jsem se informovala v ČSAD Polkost, kde mi bylo řečeno, že ceníky jsou platné pouze pro jednotlivé jízdné a pro peněženku. Nechápu, k čemu je tedy Středočeská integrovaná doprava? Pouze ke sjednocení zón? A co sjednotit časové jízdenky s možností využití pro různé dopravce v rámci SID? Úspora není pro zákazníky malá. Rozdíl mezi plným jízdným a časovou jízdenkou na 90 dní je při třech zónách cca 1000 korun. Při svém pátrání jsem se sice setkala s ochotou u jednotlivých dopravců, ale celkové „integrované“ informace o autobusové dopravě v Kolíně chybí,“ postěžovala si

S podnětem čtenářky jsme oslovili všechny tři dopravce, které náš region obhospodařují.

ČSAD Polkost (dispečer osobní dopravy David Pohořelý):

Na zprávu čtenářky mohu reagovat pouze v rámci dopravce ČSAD POLKOST, spol. s r.o.. Systém elektronických časových kupónů v rámci SID se ve Středočeském kraji v současné době zavádí. V dohledné době bude tímto způsobem možno odbavit cestujícího v autobuse každého dopravce. Dopravce OAD Kolín byl jedním z prvních, kde se tato aplikace spustila, další včetně ČSAD POLKOST jsou v pořadí (zde zatím možnost platby v hotovosti, nebo elektronickou peněženkou).

Veolia Transport Východní Čechy (dříve Connex, manažerka kvality Jana Buchalová):

Naše společnost Veolia Transport Východní Čechy a.s. provozuje v Kolíně městskou hromadnou dopravu a v rámci Středočeského kraje zajišťujeme příměstskou dopravu.

Krajský úřad Středočeského kraje je hlavním organizátorem dopravy na svém území a stanovuje v rámci Středočeské integrované dopravy (dále SID) tarifní a přepravní podmínky, tzn. že rozhoduje o rozmístění zón, popřípadě jejich změně, ceníku, jakým způsobem budou používány čipové karty a jejich uznávání mezi dopravci.

Organizaci prodeje čipových karet, tedy i cenu čipové karty, si určují jednotlivý dopravci sami.

V rámci SIDu se čipové karty uznávají mezi jednotlivými dopravci pouze při platbě elektronickou peněženkou.
Z důvodu kompatibilnosti/nekompatibilnosti systémů si musí cestující ověřit fungování své čipové karty u ostatních dopravců, např. pokud cestující vlastní čipovou kartu naší společnosti a bude chtít cestovat se společností OAD Kolín s.r.o., musí si tuto kartu nechat zdarma přečipovat. Sběrná místa čipových karet jsou na autobusovém nádraží v Kutné Hoře, Čáslavi a v IK Kolín. Karty se dále posílají informační kanceláři do Chrudimi, kde dojde k přečipování. Pokud má cestující kartu OAD Kolín, může ji použít v rámci naší společnosti pouze v MHD Kolín.

Uznávání časových kupónů mezi jednotlivými dopravci není v současné době povoleno Středočeským krajem.

Váš dopis předáme zástupcům Středočeského kraje, aby projednali Váš návrh o možnosti uznávání časových kupónů mezi dopravci.

Informace o autobusové dopravě (jak o SIDu, tak o MHD Kolín), včetně ceníků a informacích o čipových kartách, jsou zveřejněny na našich webových stránkách: http://www.connex.cz/tmpl/XStartPage.aspx?id=6626&epslanguage=ML

Okresní autobusová doprava Kolín (obchodně provozní ředitel Vladimír Zeman):

O zavedení Integrovaného dopravního systému (IDS) ve Středočeském kraji rozhodlo zastupitelstvo Středočeského kraje v červnu 2005. Cílem IDS je zajistit všem obyvatelům Středočeského kraje shodné možnosti využití hromadné dopravy. Kromě jiného to představuje zavedení jednotného odbavovacího systému, jehož hlavním prvkem jsou bezhotovostní platby jízdného prostřednictvím čipových karet a také zavedení jednotného tarifu.
Výhoda čipové karty je bezhotovostní hrazení jízdného cestujícími. Úhrada prostřednictvím čipové karty je pro cestujícího levnější než při platbě v hotovosti (rozdíl 2,- Kč u základního jízdného). Čipová karta může sloužit jako elektronická peněženka, kdy na kartě jsou nahrány peníze, a při každé jízdě se částka za jízdné z karty odečítá. Druhá možnost je předplatné na dobu 7,30 nebo 90 dnů formou časového kupónu. Platný časový kupón opravňuje cestujícího k neomezenému počtu jízd v definovaných zónách. Na jedné kartě mohou být nastaveny oba uvedené druhy a cestující pak může podle potřeby používat elektronickou peněženku nebo časový kupón.

Současný stav v Kolíně je takový, že čipové karty lze zakoupit u společností Městská autobusová doprava Kolín,s.r.o., Sokolská ul. a Okresní autobusová doprava Kolín,s.r.o., Polepská ul. Cena za vystavení karet je interní věcí každého dopravce a není stanovena jednotně. Čipové karty jsou jednotlivými dopravci navzájem uznávány. Problém však je v tom, že v systému jsou karty dvou technologií. Starší typ karet MIFARE Classic a novější typ karet MISFARE DESFire. Společnosti Městská autobusová doprava, Okresní autobusová doprava a ČSAD POLKOST spol.s r.o. vydávají karty typu MIFARE DESFire a uznávají oba typy karet. Společnost CONNEX Východní Čechy a.s. vydává a uznává pouze karty typu MIFARE Classic. Nelze proto karty vydané v technologii MIFARE DESFire použít na spojích, které zajišťuje společnost CONNEX Východní Čechy. K nápravě dojde v okamžiku, kdy budou odbavovací strojky na výdej jízdenek u této společnosti vybaveny technologií pro možnost načtení novějších typů čipových karet. To je však v současné době především otázka finanční.

Navzájem jsou akceptovány pouze čipové karty, které jsou nastaveny jako elektronická peněženka nikoliv jako časový kupón. Důvod je v nutnosti vzájemného finančního vyrovnání mezi dopravci. Zjednodušeně řečeno jeden dopravce utrží peníze za dobití karty a druhý provede službu. Dopravci se poté musí mezi sebou finančně vyrovnat. Rozúčtování všech transakcí provádí společnost ČSAD SVT Praha, s.r.o. U elektronické peněženky se za každou jízdu odečítá cena jízdenky a tato částka pak přísluší dopravci, který službu provedl. U časového kupónu je cena zaplacena předem a za jízdu se již žádná částka neodečítá. Vzhledem k tomu, že počet jízd na kupón je neomezený, není možné (zvláště u dlouhodobých kupónů) provést rozúčtování tržeb.