„Snažíme se nejen při vítání jara ukázat dětem i dospělým dnes prakticky již ve středních Čechách neznámé tradice, chtěli bychom i trochu obnovit někdejší pospolitost mezi lidmi na venkově,“ vysvětluje Kateřina Siveková - Křižáková z občanského sdružení Tudy z nudy.

Průvod dětí vyprovodil Moranu k hladině rybníka, kde, jako každé jaro, skončila. Aprílové počasí nebylo nakloněno hrám pod širým nebem, a tak se společně všichni odebrali do sálu v hospodě na Vyžlovce. Tam je již čekali herci pražského divadla Minaret s českou lidovou zpěvohrou o lásce a řemeslech Kominíkovo štěstí.

„Pochopitelně připravujeme na letošní rok řadu dalších akcí. Tou nejbližší je, opět již tradiční, pálení čarodějnic,“ uzavřela Kateřina Siveková.

Pavel Pávek