Město chtělo opravovat osvětlení v Sendražicích, ale bude se nejspíš muset pustit do sanace ječných půd poškozených vichřicí Emma. V nejbližších dnech totiž čeká rozhodnutí stavebního úřadu, které s největší pravděpodobnosti tento krok nařídí vycházeje z konstatování statika. Ten stav označil jako havarijní a město jakožto majitel má povinnost zabezpečit jej tak, aby neohrožoval své okolí. Radnice už proto přesunula 7,5 milionu, které byly v rozpočtu vyčleněné na sendražické osvětlení, právě na sanační práce na ječných půdách. Podle místostarosty Romana Pekárka se zatím neví přesně, jaké práce to budou, nicméně když město plánovalo demolici, počítalo na ni zhruba 7,5 milionu korun. „Předpokládám, že veškeré sanační, rozebírací práce a úpravy by tuto částku neměly přesáhnout. Nerad bych, aby to bylo víc, ale holt bychom i na to museli nějak reagovat,“ komentoval místostarosta. Po areálu se nyní pohybují geodeti, kteří provádí zaměření.
Město usiluje o demolici ječných půd už několik let. Památkáři se na to ale moc netváří. Nyní stanovují, co přesně je třeba památkově chránit. Poté nastane takzvaná řízená demolice. „K této dohodě jsme již dospěli, proto se zde dělá průzkum. Požádali jsme ministerstvo o vynětí objektu ječných půd ze seznamu památek,“ popsal místostarosta situaci, do níž zasáhla vichřice. I sanační práce budou muset probíhat ve shodě s památkáři.
„Věřím, že průběhu roku najdeme peníze na Sendražice, maximálně začátkem příštího roku. Není to tak, že bychom tuto akci zrušili,“ zakončil místostarosta.