„Toto datum bylo zvoleno proto, že 4. června 1938, tedy před 75 lety, byly kolínské námořnické obci schváleny tehdejším Zemským úřadem v Praze stanovy, které tak umožnily její další činnost," shrnul Pavel Pobříslo, předseda Společnosti Václava Morávka, jež se o tuto rekonstrukci zasadila.

O financování opravy se postaralo město Kolín, jež zde zastupoval jeho místostarosta Jan Pospíšil, který se o to nejvíce zasloužil, za což sklidil poděkování od člena společnosti a bývalého starosty města Jiřího Buřiče. Přítomni byli i sochař Jaroslav Hylas a kameník Ivan Erben, kteří na pomník instalovali pamětní desky, malý znak 1. Československé republiky a znak Československé obce bývalých námořníků a účastníků národního odboje na Jadranu, i historik Jaroslav Pejša.

„Chodila jsem sem jako holka s tatínkem na slavnostní akty a to tu opravdu stáli námořníci v pruhovaných tričkách," zavzpomínala jedna z návštěvnic v důchodovém věku. První památník na těchto místech vznikl v září 1938, 26. října 1978 zde pak za účasti dvou stovek přítomných slavnostně odhalili pamětní bronzovou desku, která pak byla ukradena a zničena.

Náprava přišla až nyní, všechny desky jsou odlity z umělého bronzu a do kamene zasekány. 

Zdeněk Hejduk