„Tato cifra platí společně pro budování kanalizace na Hradišťku i ve Veltrubech. Prozatím to hradí obec, ale požádáme o dotaci, která by měla činit zhruba třicet pět milionů korun,“ vysvětlil investice do inženýrských sítí Ivan Kašpar, starosta Veltrub, pod které spadá i Hradišťko. Zdůraznil také, že plyn se buduje jen na Hradišťku a tyto práce vyjdou zhruba na sedm milionů dvě stě tisíc korun. Tuto investici by měla financovat obec s tím, že padesát procent by do budoucny měla odkoupit a tím pádem i financovat plynárna.

Tereza Hölzlová