Po několika laboratorních testech se již vyloučilo chemické znečištění, jehož se zpočátku lidé obávali, přesto může voda ohrozit lidské zdraví.

Hygienici vydali zákaz koupání a ani po opakovaných rozborech vzorků vody jej neodvolávají. Platí s okamžitou účinností až do odvolání či do konce sezóny. Protože Hradišťko jako koupací místo nemá oficiálního provozovatele, informace o zákazu koupání písemnou formou putuje z hygienické stanice do všech obcí na Kolínsku.

První šetření provedli hygienici na základě telefonického upozornění starosty obce Veltruby Ivana Kašpara poslední červencový den večer. V zátoce u hlavní pláže koupací oblasti (u kiosku) se na vodní hladině vyskytuje vodní květ - sytě zelený zapáchající vodní povlak, místy pokrytý hustou bílou pěnou.
Další kontrola proběhla 2. srpna, kdy se zasažená plocha se rozšířila na celou zátoku u kiosku. Laboratorní analýzou vzorku povrchové vody odebrané na stálém odběrovém místě (molo u kiosku) bylo zjištěno, že posuzované vzorky vody ve vyšetřovaných ukazatelích nevyhovují hygienickým požadavkům na jakost vody ke koupání ve volné přírodě.

Laboratorní rozbory v kazateli č. 16 – chlorofyl odhalily 85,6 µg/l (limitní hodnota je 50 µg/l) a dále masivním výskytem vodního květu. Byla zjištěna i přítomnost sinice Anabaena cf.sigmoidea, ovšem poměrně v malém počtu - 780 buněk na mililitr.

„Opakovaným místním šetření dne 4. 8. bylo zjištěno rozšíření vodního květu i na pláži směrem ke Kolínu. Dle metodického návodu hlavního hygienika, který se zabývá hodnocením jakosti vody ve vztahu ke zdravotnímu riziku, je výskyt vodního květu důvod k vyhlášení zákazu koupání, neboť může dojít k ohrožení zdraví koupajících se,“ uvedla vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální KHS Kolín Jana Motýlová. Vodní květy tvoří sinice, kdy dochází k jejich kumulaci u hladiny a tím i k mnohonásobnému zakoncentrování toxinů.

Koupání ve vodě obsahující masivní výskyt vodního květu může znamenat (s ohledem na možnou tvorbu toxinů) pro koupající se veřejnost ohrožení – alergické vyrážky, střevní a žaludeční potíže, bolesti hlavy a případně i poškození zdraví u těhotných žen a malých dětí.