Díky Dni otevřených dveří si mohli všichni prohlédnout areál ústavu pro mentálně postižené. „Od posledního setkání se tady opravdu mnoho udělalo,“ přiblížila ředitelka Jana Pilná. Zájemci si prohlédli zrekonstruované byty, kde se někteří klienti s lehčím nebo středním mentálním postižením připravují na samostatný život třeba mimo zařízení. Společně si tu obyvatelé startovacích bytů také každý víkend vaří. „Dostanou od hospodářky ingredience a podle jídelníčku si sami jídlo připraví,“ přiblížila sociální pracovnice. V další části pak umožnili společné bydlení dvěma párům, které sdílejí jednu kuchyňku s jídelnou. „Od července se nastěhují klienti do zrekonstruovaného objektu chráněného bydlení,“ přiblížila ředitelka. Ten bude slavnostně otevřen již 17. června. Toto však nejsou jediné plány do budoucnosti. Pokud se podaří získat finanční prostředky, tak by chtěli v zařízení provozovat krátkodobou takzvanou respitní péči a denní stacionář.