V písemných materiálech bychom se o nich mohli v predikátu Jana z Toušic dočíst již roku 1207. Koncem čtrnáctého století se ves s okolím stává majetkem Vyšehradské kapituly, později patří Kouřimi a nakonec rodu Šternberků. Po třicetileté válce Toušice zpustly a žil zde jen jediný chalupník Ondřej Hrdlička.
Pár kroků nad zvoničkou z červeného pískovce odbočíme mezi chalupami na nenápadnou polní cestu. Těžko by nás napadlo, že kráčíme stejnými místy, kudy celé generace chodily ze Zásmuk do Kouřimi, pamětníci ještě vzpomínají, že po ní vedly jejich kroky do školy.

V Zásmukách býval jen první stupeň, a tak starší žáčci dvakrát denně absolvovali trasu, kterou mnozí dnes považují za obstojný turistický výkon.
Přijdeme na kraj lesa, jsme u jednoho ze dvou mostů mezi oběma místy. Ten, u kterého stojíme, je barokní, postavili ho okolo roku 1700, kdy byl prvně zanesen do vojenských map. Jeho pět oblouků se vypíná přímo nad geologicky pozoruhodnými Toušickými prahy, pilíře proti jarním ledům chrání ostré břity. Most býval kdysi i součástí hráze rozlehlého rybníka, vedl přes jeho dva přepady.

Stavbu z místní ruly znají velmi dobře i vodáci. Končí u ní každoroční splouvání Vavřineckého potoka, jak se říčce v této části také říká.

Pod mostem v náletových porostech najdeme zbytky zdí mlýna. Zachovala se stodola, torzo ovocného sadu, části ohradní zdi, dvě přístupové cesty nebo torza vodních zařízení. Při pátrání mezi troskami buďte ale velice opatrní, narazili jsme mezi křovinami na nezakrytou studnu.

Na stejném místě stávala Trmalova tvrz, sídlo jednoho z vlastníků Toušic. Byla na ostrohu vzniklém vylámáním hlubokého příkopu ve skalním podloží. Na západní straně strmý skalnatý svah prudce padá k potoku, jehož přepažením na severní straně se ostroh stal ostrovem. K narušení tvrziště došlo v osmnáctém století, kdy byla odlámána skála na stavbu mostu. Dodnes se dochovala jen dvanáct metrů dlouhá zeď z obytné obdélné budovy a zalomený roh hradební zdi na venkovní straně.

Z Toušic nás do zajímavých míst přivede i žlutá turistická značka. Další cesta, částečně kopírující i trasu naučné stezky, vede okolo kamenného mostu ve Vlčím dole do Zásmuk, opačným směrem dojdeme do Kouřimi.

Pavel Pávek