Celkem třináct nových členů hasičského záchranného sboru v úterý vobřadní síni radnice složilo slavnostní přísahu. Podáním ruky a slovem slibuji se zavázali mimo jiné ktomu, že nebudou váhat nasadit vpřípadě potřeby i vlastní život. „Ne, nezastrašilo mě to. Jdu do práce hasiče splnou vervou,“ řekl jeden znovopečených hasičů Oldřich Tomáš Staněk, kterého podle jeho slov přivedla khasičství snaha pomáhat lidem. Navíc pochází zhasičské rodiny. „Děda, otec i já jsme působili jako dobrovolní hasiči, já jsem se chtěl stát profesionálem,“ dodal. Mezi třináctkou „noviců“ byla jediná žena. „Je to pro mě skutečně změna života. Po několika letech mám nové zaměstnání a rozhodně ho hodlám brát vážně,“ řekla Renata Krutská. Ani jí slib nasazení života nezastrašil. „Je to patrně tím, že jsem pracovala u městské policie,“ vysvětlila.

„Jsou to noví lidé, které budeme muset vytvořit kobrazu svému. Přišli každý ze svého prostředí, teď jsou u nás a přece jen hasičský záchranný sbor je trochu odlišný od civilního života,“ připomněl šéf kolínských profesionálních hasičů Jan Bradna. Nejedná se o nové hasiče ve smyslu dalších posil, počty zaměstnanců jsou pevně stanovené. Noví přicházejí za ty, kteří odešli například do důchodu. Není bez zajímavosti, že na jedno uvolněné místo je zhruba deset uchazečů, kteří následně prochází sítem psychologických, zdravotních a fyzických testů. „Při své práci hasič vidí spoustu utrpení, bolesti, ale i to, že jeho práce je velmi přínosná. Vyproštění člověka zhavarovaného vozu a předání záchranné službě, to vkaždém srdci musí zaklepat tím, že člověk udělal něco dobrého pro svého bližního,“ řekl Jan Bradna.