Spletitý soudní spor Pekařství Jan Hankovec jakožto strany žalující a Města Kolín jako strany žalované by měl rozlousknout soud, jehož další stání je plánované na 7. ledna. Lze ale očekávat, že to určitě nebude poslední líčení, spor se patrně protáhne.
„Odbývá se zde pře na úrovni okresního soudu, je zde několik požadavků. Jde o to, zda provedená oprava kanalizační stoky byla udělaná dobře, i o to, kdo měl opravu zaplatit,“ nastínil starosta Jiří Buřič složitost celé pře. „Byla zde snaha strany žalující se dohodnout, to však bylo pro město nepřijatelné, proto jsme šli do soudního sporu,“ dodal s tím, že nevyjadřuji svůj osobní názor, ale musí hájit práva a finance města.
Karel Blažek z Pekařství Hankovec si stojí za svým názorem. „Celý život jsem se živil zakládáním staveb, i v zahraničí, jasně vidím, o co tu jde,“ předesílá.
Rodině byly budovy vráceny v restituci k 1.10.1991. S opravou začala v roce 1998. „Snažili jsme se zachovat historický ráz budovy, nakoupili repliky starých dlaždic, pokud někde nebyly kompletní, totéž futra. Už na začátku 90. let jsme začali město na trhliny v domě. Rekonstrukce následně trhliny zakryla, ale v roce 2006 se začaly objevovat znovu, zkrátka zhoubný proces pokračoval,“ popisuje průběh nesnází a dodává, že trhliny do tvaru písmene V směřují takřka jako šipky k místu, kde je problém, tedy k městské kanalizační stoce. I odborný posudek, vypracovaný na žádost města, potvrdil, že příčinou problémů je ona středověká stoka.
Naděje na zlepšení problémů se statikou Pekařství Jan Hankovec svitla na jaře 2006, kdy se rekonstruovalo náměstí a přilehlé ulice. „Ovšem sanace stoky, na problémy s níž jsme 14 let upozorňovali, nebyla zahrnutá do projektu. Po delším upozorňování se do projektu zahrnula, ovšem…“ povzdechl si Karel Blažek.
Že by se při práci konalo něco jako stavební dozor, to podle jeho slov nehrozilo. „Přišli dva lidé a pustili se do sanace. Ta obnášela PVC trubku průměru 40 centimetrů, instalovanou do stoky o prostoru 60 x 60 centimetrů. Ovšem nebyla řádně zajištěná proti vztlaku,“ popisuje Karel Blažek průběh prací s tím, že zajištění bylo provedeno polystyrenem.
Ten podle jeho slov samozřejmě vztlak nevydržel a trubky jednoduše vyplavaly ke stropu stoky. „K tomu se navíc přidaly i nedostatečně upevněné plomby v šachtách,“ dodává další z technických okolností případu. Podtrženo sečteno, podlahy, které majitelé při rekonstrukci domu vytvořily, vzaly za své i s historickou dlažbou a ve stoce vznikají další dutiny (kaverny), které narušují statiku celého domu.
Kde je kámen úrazu celého problému, kdo co udělal špatně a kdo měl a ještě bude mít co zaplatit, je nyní na rozhodnutí soudu. Pekařství Hankovec každopádně chce od města 2,75 milionu korun jako náhradu škody.