„Je to klasický leasing na 15 let,“ řekl Ján Parizek, zástupce společnosti, od níž si SMSK půjčuje. Lehkým propočtem tedy vychází, že SMSK zaplatí 139 milionů. Z toho 80 milionů jsou investiční náklady.

Na takovýto úvěr bankovní dům samozřejmě chce záruky. Tedy ručitele. Tím je od nynějška rozhodnutím zastupitelstva město Kolín.

Rozhodování to ale nebylo až tak jednohlasné. Jiří Truska poukázal na fakt, že Kolín určitě sportovní halu potřebuje, nicméně zadlužení města je už dnes vysoké, tak by hala možná ještě chvíli počkala. „Zastupitelé, kteří přijdou po nás, si už s dluhy nebudou vědět rady,“ podotkl.

Podle předsedy představenstva SMSK Jakuba Plašila je splácení načasované. Příští rok se ještě splácet nebude. „Až v letech dalších, tj, v době poklesu dluhové služby,“ řekl a připomněl, že záměr výstavby haly není nový. Pracuje se na něm už tři roky. „Není to něco, co bychom nyní podstrčili zastupitelstvu, a chtěli, aby to plnilo zastupitelstvo nové,“ dodal místostarosta Pavel Hoffmann.

Padl také argument, že kolínský basket má na letošní rok poslední výjimku, kdy může v hale Spojů hrát nejvyšší soutěž.

„V hale máme problémy se zázemím, v ohrožení jsou kvůli těmto nevyhovujícím prostorám i televizní přenosy,“ řekl manager basketbalového klub BC Kolín Miroslav Sodoma.

Zastupitelstvo nakonec hlasovalo o protinávrhu Jiřího Trusky nechat rozhodování o ručitelském závazku pro SMSKu až na zastupitelstvo, které vzejde z podzimních voleb. Podle počtu hlasů nebyl tento návrh ani přijat, ani zamítnut. V takovém případě se podle jednacího řádu zastupitelstva hlasuje o prvotním návrhu, tedy o ručení ze strany města. To zastupitelé odsouhlasili 15 hlasy proti třem nesouhlasícím a dvěma, kteří se zdrželi hlasování.