Je plánovaných zhruba 60 parkovacích míst k budoucí sportovní a koncertní hale v Seifertově ulici málo? Ozývají se hlasy, že každopádně ano. Jakub Plašil, předseda představenstva Správy městských sportovišť Kolín, jež je investorem stavby, porovnává počet parkovacích míst například s parkovištěm u zimního stadionu, kam se vejde 65 osobáků na 4500 diváků. U haly Spojů není ani to. Připomíná, že místa ke stání jsou i v okolí budoucí haly, třeba v Masarykově ulici nebo u plavečáku. Na připomínku, že už dnes je tam aut víc než dost, odpovídá otázkou, v jakém místě Kolína dnes není situace takřka stejná. Najít jiné místo pro halu, kde by byly všechny sítě i prostor už územním plánem daný pro sportoviště, se nepovedlo. „Hledali jsme na Zálabí, v Borkách, ale toto je opravdu neideálnější,“ říká s tím, že obyvatelé se dočkají i určité satisfakce ve chvíli, kdy po dostavbě obchvatu už průtah nebude průtahem. Například přímo u haly by měla být nová křižovatka.

Pokud je málo místa pro auta na povrchu, mnohé napadne logické řešení v podobě podzemního parkování. „Jenže pozemek, na němž bude hala stát, má převýšení kolem čtyř metrů,“ oponuje předseda představenstva SMSK Jakub Plašil s tím, že vybudování podzemního parkoviště by znamenalo vyhloubit sedm až osm metrů hlubokou stavební jámu. „Vysoký panelový dům je poměrně blízko. Podzemní parkoviště proto projekt hned vyloučil, protože by mohlo dojít k porušení statiky paneláku. Navíc by se o mnoho zvedly stavební náklady,“ dodal.

A jestli nebude obyvatele okolního sídliště obtěžovat hluk? Podle Jakuba Plašila by se tento možný problém měl omezit na skutečné minimum díky izolačním vlastnostem haly. „Ty budou na takové úrovni, že by lidé v okolí ani neměli znát, že se uvnitř něco děje,“ řekl s tím, že koncerty zde také nebudou každý den.

A stromy? Vzrostlé stromy, kterých je lidem z okolí líto? „Topoly podél obchvatu se kácet nebudou. Další pruh zeleně bude lemovat chodník. Několik stromů, které budou výstavbě haly skutečně překážet, se porazí. Počítám ale, že se za ně uskuteční náhradní výsadby, zelení se uživí i další volné plochy areálu,“ zakončil Jakub Plašil.