Sportovní halu – ano. Ve městě chybí a sportovci po ní volají. Sloužit by měla i k pořádání kulturních akcí. Otázkou ovšem je, kde takovéto zařízení vybudovat. Radnice zvolila lokalitu mezi ulicemi Bezručova, Jaselská, Seifertova a Billou. Narazila ale na odpor obyvatel. Hlasy proti tomuto umístění se ozvaly i v naší internetové diskuzi.
Petice žádá, aby vedení města a městem vlastněná společnost SMSK, a.s. odstoupily od záměru a podpory výstavby sportovní a koncertní haly ve zmíněné lokalitě. Požaduje, aby pro halu bylo zvoleno jiné, vhodnější místo. K důvodům, proč lidé halu na pozemku u Billy nechtějí, patří zejména likvidace zdravých vzrostlých stromů a parkové zeleně, přírodního prostoru pro hry dětí a odpočinek spoluobčanů. Obávají se také velkého zdroje hluku z fandění, koncertů, restaurace a nárůstu kriminality a vandalismu v okolí haly, hlavně při návratu diváků zápasů a návštěvníků koncertů posilněných alkoholem.
Vadí i parazitování haly na již dnes nedostatečném množství parkovacích míst mezi okolními domy, změna určení parkoviště v Seifertově ulici z osobních automobilů na autobusy. „Parkoviště 50 míst pro osobní auta u haly je pro až 1200 návštěvníků nedostatečné,“ stojí v petici.
Její organizátoři vidí i negativa vlastního případného průběhu stavby jako hluk, prach, omezení dopravy, nebezpečí pro děti. Podle jejich názoru může výstavba haly narušit vodovodní, teplovodní a další sítě vedoucí k domům č.p. 395 a 396 v Bezručově ulici právě přes výstavbou dotčené pozemky. Případné napojení haly na tyto sítě může znamenat pro obyvatele zhoršení dodávek vlivem přetížení a následné větší poruchovosti těchto sítí. „Více jak 30 let staré sítě nejsou dimenzované na takové nové zatížení, jakým hala pro 1200 osob určitě bude,“ soudí s tím, že vytvoření nové křižovatky (odbočka z Jaselské do Seifertovy ulice) klidu této obytné zóně nepřidá.
Petice navrhuje postavit halu například na pozemcích u Kauflandu, poblíž stavěného obchvatu, v lokalitě Borky.
Zeleň, vedle které se nová hala vejde, se kácet rozhodně nebude, například řada topolů – tak reaguje Správa městských sportovišť Kolín, investor výstavby budoucí sportovní haly poblíž Billy ústy předsedy představenstva Jakuba Plašila na jednu z výhrad, kterou mají vůči zamýšlené stavbě obyvatelé, kteří podepisují petici. O té Jakub Plašil podle svých slov ví, ale zatím ji z důvodu pobytu v zahraničí nečetl.
„Vím, že některým lidem se plánované vybudování haly v těchto místech nelíbí, ale veřejná potávka po tomto zařízení je v Kolíně naprosto jednoznačná,“ říká s tím, že protesty některých občanů se objevují, aniž by lidé přesně znali budoucí technické řešení haly.
V reakci na připomínky čtenářů internetových stránek Kolínského deníku, kteří poukazují na nedostatečnou kapacitu budoucího parkoviště a absenci například možnosti podzemního parkování, Jakub Plašil oponoval technickými problémy, jež by při výstavbě podzemních garáží mohly nastat. „Pozemek, na němž bude hala stát, má převýšení kolem čtyř metrů. Vybudování podzemního parkoviště by znamenalo vyhloubit sedm až osm metrů hlubokou stavební jámu. Vysoký panelový dům je poměrně blízko. Podzemní parkoviště proto projekt hned vyloučil, protože by mohlo dojít k porušení statiky paneláku. Navíc by se o mnoho zvedly stavební náklady,“ uvedl.
Problém hluku by podle jeho slov měly na minimum omezit izolační vlastnosti haly. Její umístění právě v této, peticí kritizované, lokalitě je podle Jakuba Plašila přesto neideálnější. „Hledali jsme na Zálabí, v Borkách atd. Najít jiné místo pro halu, kde by byly všechny sítě i prostor už územním plánem daný pro sportoviště, se nepovedlo,“ dodal.
Otázkou zůstává, do jaké míry město a jím vlastněnou SMSku nově vznikající petice ovlivní. „Od záměru nás to patrně neodradí,“ řekl Jakub Plašil a jako důvod uvedl právě zájem Kolíňáků o to, aby ve městě sportovní a koncertní hala stála.