Takřka od všech institucí, které se musí ze zákona vyjadřovat ke stavbě budoucí sportovní haly plánované v lokalitě sídliště, už Správa městských sportovišť Kolín (SMSK) obdržela vyjádření. Potvrdil to předseda představenstva společnosti Jakub Plašil, konkrétnější být nechtěl. „Determinující bude pro další postup rozpočet města,“ dodal.

Proti vybudování haly se zejména mezi obyvateli okolních panelových domů zvedl odpor. Vznikla již petice, odpůrci apelují na automobilku TPCA, která by měla být partnerem při výstavbě, oslovili ombudsmana, poslance a další instituce a osobnosti. Nyní mají v souboji s městem, potažmo SMSKou, další zářez na pažbě. Od počátku proti umístění haly brojí kvůli obavám z hluku, dopravní zátěže atd. Teď se na jejich stranu postavili hygienici. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje - územní pracoviště Kolín vydala k výstavbě haly negativní stanovisko.
Důvodem byly podle Jany Motýlové závažné nedostatky v hlukové studii. „Přestože ji projektant opakovaně doplňoval, nepotvrdila dodržení hygienických limitů hluku,“ upřesnila s tím, že problém se týká hlavně noční doby.

Již v prvotním oficiálním prohlášení SMSKy (akciové společnosti stoprocentně vlastněné městem) se předseda jejího představenstva vyslovil v tom směru, že základ haly bude sestávat z kombinace železobetonu s pouze malým prosklením do boku a kvalitním izolačním řešením. Samotná střecha bude ve dřevě, lomené vazníky, jakýsi pásovec, jako když jste pod poklopem, který hluk odrazí zpět dolů. „Střecha nadlimitně splní hlukovou i tepelnou izolaci,“ předeslal Jakub Plašil.

Toho času negativní stanovisko hygieniků podle něj neznamená, že se hala nebude stavět. „Je jen třeba pečlivě doplnit hlukovou studii,“ konstatoval.