Poslední dokument, který chyběl pro vydání územního rozhodnutí Stavebním odborem Kolín o umístění stavby Národního bruslařského stadionu ve Velkém Oseku, bylo stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí.

Velkoosecký starosta Jiří Otta potvrdil, že Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství bylo právě stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Národní bruslařský stadion Velký Osek" na životní prostředí vydáno. „Celé to papírování trvalo skoro rok," zmínil starosta.

Navzdory ekonomické krizi se přesto stále rýsuje investor, který hodlá rychlobruslařskou halu za zhruba jeden a půl miliardy korun financovat. Právě náklady na výstavbu jsou největším strašákem obrovského projektu. Zatímco v minulosti se hovořilo o 600 milionech korun, dnes jde o částku ještě mnohem vyšší. „Ano, hala skutečně vyjde na jednu a půl miliardy, včetně DPH," souhlasil starosta Jiří Otta, který stále nechtěl jméno sponzora prozradit. „Investor chce mít jistotu, že může na určeném místě stavět, proto jeho jméno zveřejníme, až bude vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní moci," vysvětlil Otta.