Padesátikorunové vstupné, které příchozí hradili, bude věnováno na pomoc lidem postižených povodněmi, na něž se ani během slavnostního večera samozřejmě nedalo zapomenout a několikrát na ně přišla přišla řeč v hledišti i na jevišti. Peníze půjdou přímo do kolínského regionu.

Představeny byly projekty z tří tradičních oblastí – životního prostředí, bezpečné dopravy a vzájemného soužití. Z rukou prezidenta společnosti Kenty Koideho si zástupci měst, obcí a neziskových organizací odnesli finanční granty v celkové hodnotě čtyři miliony korun.

„Oblast ochrany životního prostředí je pro automobilku velmi důležitá. Znamená pro nás zajištění výroby šetrné k životnímu prostředí, ekologické vozy a uvědomělé zaměstnance," uvedl Kenta Koide, prezident společnosti. „Zároveň jsem rád, že se nám díky grantovému programu daří už devátým rokem jít za hranice automobilky. Společně s vámi – lidmi, kterým není lhostejné, kde žijí, spolupracujeme na projektech, které zlepšují nejen životní prostředí. Pro místní obyvatele zajišťujeme i bezpečnější silnice a dostatek nových míst, kde se mohou setkávat a aktivně trávit svůj čas. Společně tak děláme náš domov lepším. Nejen pro nás, ale i naše děti a budoucí generace," zakončil svůj proslov.

Ke všem projektům, jež se o grant ucházely, se vedle odborné poroty vyjadřovala prostřednictvím facebooku i veřejnost. „Hlasy veřejnosti se tak neodmyslitelně staly důležitým podnětem pro rozhodování automobilky o rozdělování finančních investic v budoucích ročnících," uvedl mluvčí Radek Kňava s tím, že automobilka chce region rozvíjet také v oblasti umění a zkulturnění veřejného prostoru.

„Proto jsme oslovili významné světové umělce i nadějné regionální tvůrce a společně s nimi chystáme na září mezinárodní festival moderního umění TPCArt, aneb Kolín galerií. Vyvrcholením bude otevření galerie pod širým nebem s výstavou soch vyrobených z dílů, které jsou používány na výrobu našich vozů," dodal.

V rámci festivalu se můžete těšit i na graffiti jam – umění v podchodu, výtvarné workshopy, přednášky a doprovodnou společnou výstavu začínajících regionálních umělců.

Kdo byl s žádostí o grant úspěšný

Využití bioplynu naplno (plné využití bioplynu produkovaného místní bioplynovou stanicí zakoupením kotle na jeho spalování), žadatel: Obec Kněžice, částka: 200.000 Kč

Naučné centrum NATURA 2000 (vybudování ekologického centra v chráněné ptačí oblasti, jehož cílem je informovat o této přírodní rezervaci), žadatel: o. s. Pro Záhornici, částka: 220.000 Kč

Zdravé stromy pro zítřek (záchrana vzrostlých stromů na kouřimském náměstí žáky místní základní školy, vytvoření sborníku stromů), žadatel: Základní škola Miloše Šolleho Kouřim, částka: 200.000 Kč

Stezka štítarským údolím II (dokončení obnovy stezky z Kolína do Zibohlav, úprava terénu a vybudování zastavení s informačními tabulemi a dalšími zábavnými prvky), žadatel: M´am´aloca, o.s., částka: 250.000 Kč

Zpomalovací semafor (eliminace bezpečnostních rizik instalací zpomalovacího semaforu na frekventované komunikaci vedoucí napříč obcí), žadatel: Obec Nová Ves I, částka: 200.000 Kč

Bezpečně okolo TPCA (dobudování závěrečné části cyklostezky, která propojí obce Ovčáry, Volárna a naváže na širokou síť cyklotras v okolí), žadatel: Obec Ovčáry, částka: 700.000 Kč

Bezpečně na silnici – Jsem vidět! (pořízení přídavného osvětlení na přechody pro chodce a edukativní program pro děti zaměřen na bezpečnost v dopravě), žadatel: Město Kolín, částka: 390.000 Kč

Bezpečně a s přehledem (výstavba zastávek v šesti obcích a instalace tabulí informujících o regionu a jeho turistických zajímavostech), žadatel: MAS Zálabí, částka: 360.000 Kč

V Polepech bezpečněji (instalace dopravních prvků zajišťujících zklidnění dopravy na průjezdní komunikaci obce), žadatel: obec Polepy, částka: 300.000 Kč

Sport pro všechny (vybudování víceúčelového hřiště, které poskytne sportovní vyžití obyvatelům všech generací), žadatel: obec Veltruby, částka: 380.000 Kč

Lepší místo Kolín (zřízení systému, který občanům umožní upozornit na problémy ve svém okolí a udělat ze svého města „lepší místo pro život"), žadatel: Lepší místo, o. s., částka: 500.000 Kč

Jedeme dál – lesem k Býchorám (prodloužení stávající řepařské drážky o 200 metrů. Delší trasa návštěvníky proveze i lesním úsekem), žadatel: Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky, o. s., částka: 300.000 Kč