„Tématické oblasti jsme oproti grantovému řízení roku 2007 rozšířili. Témata nově pokrývají širší spektrum žadatelů. Při hodnocení žádostí chceme klást co největší důraz na kvalitu navrhovaných projektů,“ uvedl Josef Kantůrek, náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví. O tyto peníze mohou se svými projekty požádat právnické a fyzické osoby, které působí v kraji a nejsou krajskými organizacemi.

Prostředky z Humanitárního fondu v oblasti zdravotnictví jsou určeny na pět tématických oblastí:

1. Projekty zaměřené na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Středočeského kraje

- prevence a léčba onkologických onemocnění, včetně zvládnutí terminálního stadia onkologického onemocnění v zařízeních hospicového typu
- prevence kardiovaskulárních chorob – osvětová činnost zaměřená na oblast pravidelného pohybového režimu, včetně podpory vzniku zařízení pro pohybové aktivity
- prevence dětské obezity – osvětová činnost, zaměřená na oblast pravidelného pohybového režimu, včetně podpory vzniku zařízení pro pohybové aktivity dětí předškolního a školního věku, osvěta zaměřená na získání správných stravovacích návyků, včetně výběru a přípravy potravin
- dítě a ústní hygiena – osvětová činnost, zaměřená na ústní hygienu dětí předškolního a školního věku.

2. Projekt podporující péči o občany se smyslovým postižením a s postižením končetin, omezujícím pohyb a sebeobsluhu

- podpora edukačních a léčebných programů, krátkodobých pobytů zaměřených na zkvalitnění života pacientů s tímto postižením (nevidomí, neslyšící), podpora poradenství k získávání kvalitních kompenzačních pomůcek pro tyto jedince, podpora zajištění bezbariérových komunikací a přístupů na úřady, k lékaři a pod., pro tyto občany.

3. Projekt podporující péči o klienty s onemocněním trávicího ústroj a metabolickým onemocněním

- podpora úsilí o dostatečnou informovanost klientů s metabolickým onemocněním (např. diabetes, pankreatitida, apod.) a klientů s onemocněním trávicího ústrojí (např. Crohnova nemoc, celiakie, cukrovka a její komplikace, např. syndrom diabetické nohy, vleklá gastritida, vleklá enteritida, infekční hepatitida a stav po prodělání této nemoci, apod.), léčebné programy pro zkvalitnění života u lidí s těmito druhy onemocnění.

4. Program zaměřený na zkvalitnění života pacientů s neurologickým, nebo psychiatrickým onemocněním chronického rázu a se stavy po onemocnění neurologickém a po onemocnění psychiatrickém, včetně drogových závislostí

- podpora edukačních a léčebných programů, krátkodobých pobytů zaměřených na zkvalitnění života pacientů s těmito onemocněními (např. stavy po ictu, epilepsie, Alzheimerova choroba, autismus, drogové závislosti, pohlavně přenosné choroby apod.), podpora poradenství pro získávání kvalitních kompenzačních pomůcek pro tyto jedince, podpora zajištění bezbariérových komunikací a přístupů na úřady, k lékaři a pod., pro tyto občany, podpora preventivních a léčebných programů pohlavně přenosných chorob a infekcí.

5. Projekt podpory vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, edukační činnost občanů v oblasti zdravotnictví

- podpora edukačních projektů v oblasti zdravotnictví napomáhajících k realizaci jednotlivých cílů programu, dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR - „Zdraví 21“ v podmínkách Středočeského kraje (např. diagnostika násilí na dítěti v praxi praktického lékaře pro děti a dorost a v klinické praxi).