Ve středu večer se totiž v klubovně FK Kolín sešli zástupci dvou kolínských fotbalových klubů FK a AFK, aby si nastínili podmínky možného sloučení těchto dvou subjektů. Hlavně se diskutovalo o chodu mládežnických soutěží.

Někdo jasno má, jiný ne

Manažer AFK Kolín Miloš Malina má o případném spojení ale jasno. „Já jsme byl vždycky pro sloučení obou klubů. Především pro pozdvihnutí úrovně fotbalu v Kolíně. Jsem rád, že se konečně ledy hnuly. Vše je na dobré cestě a věřím, že to dopadne ku prospěchu věci. Zárukou pro nás je ten fakt, že se o to zajímá město Kolín. Bez této pomoci by to asi nešlo. Musí si každý uvědomit, že stejně ta provázanost obou klubů tady byla a je, takže je nesmysl, aby se to pořád štěpilo. Kvalita pak chyběla,“ popsal.

Podle nového předsedy představenstva FK Kolín Františka Bílka ekonomická situace nenahrává tomu, aby v Kolíně ve fotbale v budoucnu působil víc než jeden klub. „Jednání jsou ale zatím otevřená,“ řekl.

Důležitou roli v celém procesu může hrát i město. Na svém zasedání se už celou věcí zabývala. Místostarosta Pavel Hoffmann vidí sloučení jako správnou cestu. „ Za sebe mohu říci, že je to správná cesta. Vzhledem k tomu, že mám na starosti sport, tak vím, že výsledky klubů nejsou úplně dobré a fotbal v Kolíně šel dolů,“ myslí si Hoffmann.

Budoucnost by podle něj měla být ve formě jednoho klubu. „A je už otázka, jestli to bude sloučení nebo vznikne nový jeden klub,“ předpovídá místostarosta.

Město dává do fotbalu ročně dva miliony korun. „Částka se zbytečně rozmělňuje. Je žádoucí, aby se fotbal zase dostal tam, kde kdysi býval. Hrála se i druhá liga, na zápasy chodilo i tři tisíce lidí. Myslím si, že to je cesta, kterou se lze ubírat,“ zakončil místostarosta Kolína Hoffmann.

Jakub Plašil: Jsem proti vstupu města do fotbalu

Pod Správu městských sportovišť Kolín (SMSK) jakýkoliv nejen fotbalový klub spadat nemůže. „Není to ani z principu možné. Ve svých pravidlech máme přímo nařízeno, že se nesmíme zapojovat do žádných sportovních klubů. My jsme partneři klubu, kteří se starají o sportoviště. Do vnitřní struktury jakýchkoliv klubů se SMSK nemíchá. S žádnými kluby, které sportují na našich sportovištích nemáme vůbec nic společného,“ vysvětlil Jakub Plašil, předseda představenstva SMSKy s tím, že samozřejmě slyšel o vstupu města do sloučení FK a AFK Kolín.

„Já jsem ale jeden z odpůrců. Zdá se mi to jako úplný nesmysl. Proč by město mělo mít účast v nějakém sportovním klubu? Z jakého důvodu? Nikdy to tak nebylo, tak proč by to najednou tak mělo být. Nehledě na to, že by to okamžitě chtěli všichni,“ uvedl Plašil.

Podle něj by se jednalo o protekcionizmus. „Řešení nějakých problémů z rozpočtu města? Proč? Musí se sami starat o to, aby mohli hrát fotbal. Proč to za ně mají platit prostřednictvím rozpočtu města občané?“ ptal se. Fotbal podle Jakuba Plašila zajímá jenom zlomek lidí.

"Už jsem zaznamenal i reakci pana Sodomy od basketbalistů, že pokud se to uskuteční, oni spustí šílený povyk, že taky budou chtít, aby do jejich s.r.o. vstoupilo město jako přímo jejich společník,“ zakončil předseda představenstva SMSKy.
Vladimír Zeman: Šancí jsou fotbalová centra

Podle Českomoravského fotbalového svazu (ČMFS) by se talentovaná mládež měla vychovávat ve sportovních střediskách na úrovni žákovských kategorií (SpSM) a sportovních centrech v dorosteneckých kategoriích (SCM).

„Hlavní změna v reorganizaci mládežnických soutěží je v tom, že kluby, které disponují těmito mládežnickými středisky a centry, budou vyjmuty z dosavadních soutěží a budou hrát svou uzavřenou soutěž, ve které se bude soustředit veškerá talentovaná mládež ve všech regionech republiky,“ popsal Vladimír Zeman, vedoucí sportovních tříd FK Kolín.

V celé republice je registrováno zhruba 5 tisíc fotbalových klubů a město Kolín díky práci s mládeží v FK Kolín a.s. patří mezi 70 měst, které mají sportovní středisko mládeže a mezi 44 měst, kde úspěšně funguje sportovní centrum mládeže.

Celá reorganizace by měla začít od soutěžního ročníku 20011/2012. „Jednou z hlavních podmínek pro opětovné zařazení do systému SpSM
a SCM je disponovat určitým počtem hráčů v každém ročníku a mít jedenáct mládežnických družstev od nejmladší přípravky po nejstarší dorost srovnané po ročnících,“ vysvětlil Zeman.

Díky těmto připravovaným změnám a dále neustále se snižujícímu počtu dětí, které se chtějí věnovat fotbalu na výkonnostní úrovni, se znovu po novém roce oživila myšlenka nedělit fotbalovou mládež do dvou kolínských klubů, ale naopak je soustředit do jednoho a společně vychovávat kolínské fotbalové talenty. Tomuto rozhodnutí by měla napomoci i již zmiňovaná reorganizace v soutěžích mládeže a dále i přísné podmínky a kritéria pro vstup do systému SpSM a SCM.

V současné chvíli tyto podmínky nesplňuje ani jeden z kolínských klubů, a to zejména díky nedostatečnému počtu žáků v jednotlivých ročnících. V případě, že by se oba kluby dohodly na spolupráci a spojily svá mládežnická družstva, byla by velká šance jednotlivé ročníky dostatečně naplnit
a zapojit se do celorepublikového systému výchovy mládež pod záštitou ČMFS.

„Chtěl bych upozornit, že pokud se budeme zamýšlet nad budoucností kolínského fotbalu, tak nám nezbývá nic jiného než přistoupit ke společné výchově fotbalové mládeže a konečně ukončit nesmyslné sváry mezi zdánlivě nesmiřitelnými příznivci obou klubů. Ten, kdo má opravdový zájem zachránit kolínský fotbal, si jistě neklade otázku, zda kluby spojit či nespojit, ale klade si otázku, kdy už se tak stane. Přestaňme se tedy už konečně dělit na dva tábory FK a AFK a pojďme společně dělat kolínský fotbal pro Kolíňáky,“ vyzývá Vladimír Zeman.

René Volf, Lenka Brandová, Zdeněk Holeček