Uzavřela se rozsáhlá kniha života člověka, který vykonal mnoho dobrého pro kolínský kulturní život jako člen Kolínské filharmonie, zakladatel několika hudebních těles a především jako dlouholetý předseda kolínského Kruhu přátel hudby. Byl jedním z mála těch, pro které amatérské muzicírování znamenalo víc než jen vyplnění volného času. Pro pana Forejta se stala hudba jedním ze smyslů života. Ale nejen to! Díky vrozeným organizačním schopnostem dokázal lásku k hudbě předávat i dál, učit kolínskou veřejnost vážnou hudbu milovat a orientovat se v ní. Díky němu přijížděli a přijíždějí do našeho města umělci zvučných jmen, kteří přibližují své umění těm, co umějí a chtějí naslouchat. V Janu Forejtovi ztrácí Kolín významnou hudební osobnost. Budiž čest jeho památce!

Členové Kruhu přátel hudby a Kolínské filharmonie