„Vyhlašuji cvičnou evakuaci signálem hoří," znělo ze školního rozhlasu. Všichni žáci společně s učiteli se tak museli přesunout do bezpečné vzdálenosti od školy. Celá evakuace proběhla v pořádku, a to i přesto, že školu navštěvuje více těžce postižených žáků, tak všichni byli z budovy za téměř minutu a půl.

„Třídy s těmito žáky máme v přízemí, odkud vede nejkratší cesta jak k hlavnímu vchodu, tak i k nouzovému východu," uvedla ředitelka školy. Cvičný poplach na žáky čeká minimálně jednou za školní rok, aby děti i učitelé byli dobře připraveni pro případnou nenadálou událost.

Martin Šnajdr