Za účelem pomoci obcím, podnikatelům, mikroregionům, občanským sdružením a dalším subjektům dosáhnout na evropské popeníze vzniklo v Kolíně Kontaktní centrum manažerů, jež bylo v pondělí slavnostně otevřeno, a působit bude právě pro Kolínsko a Kutnohorsko. Zájemci jej naleznou v budově kolínské polikliniky. Dočkají se tu pomoci při sestavování projektu i vlastní žádosti, euromanažeři je případně nasměrují na jiné operační programy nebo vyselektují pouhé vzdušné zámky. Konzultaci si lze smluvit s euromanažerkou Pavlou Hrbkovou. Podle Marka Kupsy, ředitele úřadu regionální rady, která evropský program administruje, je zdejší region co do počtu projektů podpořených unií pole neorané. Například v Kolíně a okolí se zatím dotace, jež může činit až 92,5 procenta, dočkaly jen akce Krajem bitvy u Kolína, obnova historické řepařské drážky a rekonstrukce Gočárovy vily v Libodřicích na muzeum. K připravovaným akcím patří oprava spodních kasáren v Kolíně.