Koeficient byl právě oním kamenem úrazu, o který nájemníci vedli s městem při. „Proč byty před námi koeficient, který ponížil cenu s ohledem na stáří, dostaly a my ne?“ hřímali nájemníci.

„Budu si byt kupovat vlastně dvakrát. Můj manžel kvůli němu rok brigádně pracoval, já se starala o dvě malé děti. Myslela jsem, že máme do smrti kde bydlet. Dnes jsem v situaci, kdy možná nebudu mít domov, nikdo mi na koupi bytu nepůjčí,“ řekla nešťastně pětasedmdesátiletá žena.

Kolíňáci, jichž se problematika osobně týká, a proto se v hojném počtu sešli na zasedání zastupitelstva, se na svých volených zástupcích domáhali toho, aby každý vstal a vyslovil se, jak a proč hlasoval. „Vaše bilboardy hlásaly, že se o nás postaráte,“ namítali. „A ve volbách jsme také házeli lístečky jednotlivě,“ podotýkali. Ale k žádnému veřejnému vstávání ze židlí a obhajování postoje jednotlivých zastupitelů nakonec nedošlo.

Návrhů, které na veřejném zasedání zastupitelstva co do možného snížení prodejní ceny bytů padlo, bylo mnoho - od odečtu dvou procent z ceny za každý rok nad 15 let stáří domů (navrhoval Martin Škorpík), přes 5000 korun za čtvereční metr (návrh Jiřího Trusky) až po jedno procento za každý rok nad 20 let stáří domů (Karel Molnár). „Neužitím koeficientu nejsou dodrženy stejné a spravedlivé podmínky pro všechny. Pomáhá se bankéřům, pomozme my důchodcům,“ apeloval Karel Molnár. Ve finále zastupitelé zvedli většinovou ruku pro odečet půl procenta za každý rok nad 30 let stáří domu. Ve výsledku to tedy vzhledem ke stáří domů v Družstevní ulici 46 let znamená osm procent. Odečíst lze ještě deset dalších procent, ovšem jen při skutečném zaplacení částky, tedy nikoli při platbě formou splátek.

„Zhodnotili jsme stav domů i skladbu obyvatel, jejich ekonomické možnosti, přihlédli jsme i k ekonomické situaci státu, zkrátka šlo o komplexní důvody,“ vysvětlil snížení ceny místostarosta Pavel Hoffmann.

Starosta Jiří Buřič ubezpečil, že i v případě, že někomu cena nevyhovuje, nájemní smlouvu nikdo neruší a město je připraveno k individuálnímu řešení jednotlivých případů. „V této chvíli navíc nevidím vůli prodat byty třetí osobě,“ dodal informaci, kterou mnozí nájemníci podle svých slov slyšeli poprvé.