Finančně obchodní ředitel Martin Barták připomněl, že ačkoli je provoz zkušební, je zcela funkční. Toto opatření je ze strany společnosti nad rámec legislativních požadavků a Draslovka touto investicí sleduje zajištění transparentní informovanosti města a jeho obyvatel o chodu výroby.
Obyvatelé na provoz chemického závodu reagují různě. „Vždycky tady Draslovka byla,“ mávl rukou starší muž. „Chemička je vždy potenciálním nebezpečím. Kdo vám zajistí, že z ní nic neuniká, třeba po malých částech?“ postěžovala si Ludmila Píchová. Nový monitorovací systém by právě toto podle obchodního ředitele měl zajistit. Po areálu je rozmístěno v této chvíli 62 čidel (včetně vnitřního monitorovacího systému), do budoucna přibude ještě dalších pětadvacet. „Čidla jsou ještě jednou až třikrát přísnější, než ukládá československá státní norma,“ poznamenal Martin Barták s tím, že v případě problému je ihned jasné, kde přesně se něco děje. Další výhodou je okamžité spojení hasičů Draslovky a městského bezpečnostního systému .
Kolínská chemička je mimo jiných aktivit od roku 2007 aktivním členem CEFIC (Evropské rady chemického průmyslu). V rámci této organizace působí i Mezinárodní Institut Kyanidového Managementu (The International Cyanide Management Institute) - ICMI.
Tento institut prověřuje výrobu a logistiku výrobců kyanidu a srovnává tyto postupy s nejlepší světovou praxí. Draslovka se přihlásila k získání tohoto certifikátu. Specialisté z Evropy i Ameriky kontrolovali výrobu, bezpečnost, bezpečnostní opatření, logistiku. Pokud závod v takovéto „zkoušce“ uspěje, získá takzvaný kyanidový kodex. Draslovka auditem prošla a kodex získá v polovině roku.
Informovanost veřejnosti je zaručena i díky napojení systému do kanceláře kolínské radnice. Problém by byl i tady okamžitě vidět.