Jednalo se o schůzku pracovní skupiny přepravního práva II. komise OSŽD (Organizacija sotrudnicestva železnych dorog = Organizace pro spolupráci železnic).

Na tomto zasedání se sešli zástupci vybraných železničních správ a ministerstev dopravy členských zemí, kteří jsou pověřeni zabývat se rozpracováním společných podmínek uzavření přepravní smlouvy a odbavení cestujících v mezinárodní přepravě. Konkrétně přijeli zástupci železnic a ministerstev dopravy Polska, Ukrajiny, Běloruska, Litvy, Lotyšska, Ruska a Kazachstánu a samozřejmě České republiky. K členským státům patří ale například také Severní Korea, Čína, Vietnam, Írán a další. Lapidárně charakterizováno – postsocialistické (a socialistické) státy.

Spolupráce v rámci OSŽD je důležitým krokem vzhledem k tomu, že v Evropě nyní existují odlišné podmínky mezinárodní přepravy mezi zeměmi bývalého východního bloku (Úmluva o mezinárodní železniční přepravě SMPS) a mezi zeměmi západní Evropy (Úmluva o mezinárodní železniční přepravě COTIF). Některé země bývalého východního bloku se přitom již staly členy Evropské unie. A Česká republika je svou polohou přesně mezi těmito dvěma „dopravními světy“.

„Obě zmíněné úmluvy mají určitá odlišná specifika, je čas je k sobě přiblížit natolik, aby nedocházelo ke kolizním situacím z pohledu přepravního železničního práva,“ řekl zástupce České republiky, Roman Šulc z odboru produktů a obchodu generálního ředitelství Českých drah.

V Kolíně se otevřely například otázky tzv. návratek, tedy finančních kompenzací cestujícím v okamžicích, kdy vlaky mají zpoždění, což státy bývalého východního bloku prakticky neznají.

Podobně tomu bylo také například s přepravou živých zvířat. U nás je již běžné, že do mezinárodního rychlíku nastoupíte s pejskem, v bývalých státech Sovětského svazu to ale například možné nebylo, nebo jste si pro sebe a svého psího kamaráda museli vykoupit celé kupé. Obdobný případ byl s přepravou malých zvířat v k tomu určených přepravkách. I to bude v mezinárodní přepravě směrem na východ od nynějška nově možné.