Kvůli zvýšení bezpečnosti na silnicích je Policie ČR a Městská policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Městská policie tak může měřit rychlost výhradně v úseku určeném Policií ČR, jehož počátek je v silničním provozu označen určenou přenosnou dopravní značkou. Stejná, ovšem přeškrtnutá značka měřený úsek zase ukončuje.

V obci Doubravčice na Českobrodsku však tyto značky řidiče vítají již při vjezdu do obce a měření končí až na druhém konci obce. „Bylo řečeno, že bude každý měřený úsek označen, začátek a konec měření, takže si myslím, že to není v pořádku, když je to přes celou obec,“ stěžuje si jeden z projíždějících řidičů. Podobného názoru je i další řidička. „Upozornění by mělo být před radarem a nikoliv na začátku a konci obce,“ lamentuje.

Stížnostem z řad řidičů však nerozumí advokát Tomáš Hübner, kterého Deník v souvislosti s tímto případem oslovil. „Úsek a značky jim nic negarantují, když je státní policie může kontrolovat kdekoliv, neomezeně a bez značení,“ připomíná.

Mělo by se jednat o určený úsek komunikace, ten však není specifikován

Jejich připomínky však vzal v úvahu a vysvětluje: „Jak dlouhý může být vymezený úsek, zákon ani vyhláška nepředepisuje.“. Zákonné ustanovení se tedy vztahuje na jakékoliv měření rychlosti, ať už se jedná o sledování v jednom bodě, nebo v určeném úseku. „Jen z významu užitých výrazů by se dalo soudit, že by se mělo jednat skutečně o úsek komunikace, který má svůj přiměřený začátek a konec, nikoli například o celou komunikaci od počátku do konce obce,“ podrobil příslušná zákonná ustanovení zkoumání.

Tomáš Hübner tedy uzavírá, že přístup Městské policie k měření na území obce Doubravčice je v mezích zákona. „Jde o řešení dle znění zákona, je právně možné, neboť využívá právní mezery, kdy není závazně určeno, jak dlouhý má úsek být, respektivě co se úsekem v tomto směru rozumí,“ vysvětluje. Zároveň však upřesňuje, že extrémnípřípady by byly velmi diskutabilní, například pokud by byly značky umístěny na všechny příjezdy do České republiky a měřilo se tak na celém území naší republiky. „V první řadě je však důležité, zda a jakým způsobem Policie ČR určila úsek, kde může městská či obecní policie měřit,“ vypichuje.

Policie povolení strážníkům dala, neukáznění řidiči platí vysoké pokuty

Městští strážníci z Českého Brodu, kteří v obci Doubravčice rychlost měří, toto požehnání od republikových kolegů skutečně mají. „Policie ČR, zastoupená dopravním inspektorátem Územního odboru vnější služby Kolín, určila úsek, kde lze provádět měření rychlosti v obci Doubravčice v obou směrech průjezdové komunikace od počátku do konce obytné zástavby,“ řekla Kolínskému deníku Petra Čimováz kolínského policejního ředitelství.

Měření na zmíněné průjezdové komunikaci po Městské policii Český Brod požadovali přímo zástupci Doubravčic. „V obci nejsou na některých místech chodníky, průjezd obcí je nepřehledný a nejvyšší povolená rychlost tady není často dodržována,“ popisuje starosta Tomáš Baborský. Přidává i informace Městské policie Český Brod. „Během jedné hodiny měření jsou v naší obci uděleny obvykle pokuty za patnáct až dvacet pět tisíc,“ doplňuje alarmující informace.

Strážníci dostali od Policie ČR rady kde měřit

Jako vodítko pro strážníky byly v rozhodnutí Policie ČR vypíchnuty některé úseky, kde by se mělo měření rychlosti provádět. Jedná se zejména o úseky prostoru zastávek MHD, prostoru před přechody pro chodce, případně v úsecích, kdeokolo vozovky nejsou chodníky,nebo v prostoru, kde lze předpokládat zvýšený pohyb chodců po vozovce. Petra Čimová přibližuje, že v případě malých obcí, bylo ve většině případů povoleno měření rychlosti po celém úseku na průjezdových komunikacích. „V zájmu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a zejména v zájmu ochrany chodců je, aby vozidla projíždějící po uvedené komunikaci dodržovala rychlostní limit v celém úseku,“ zmiňuje se také Petra Čimová.

Lamentování některých řidičů nad měřením rychlosti na území celé obce je tedy zřejmě zbytečné. Podivují se na ním i někteří další řidiči. „Je snad jedno, jestli je tato značka o dva metry vpravo, nebo vlevo. Má se jezdit podle předpisů a pokud je dodržujete, tak Vám nic nehrozí a klidně si necháte změřit svoji rychlost,“ krčí nechápavě rameny nadstížnostmi mnohých jeho kolegů jeden z řidičů.

Martin Šnajdr