O tom, jak nepříjemné je přijít za jeden večer o téměř všechny doklady, jsem se přesvědčil minulý víkend při mé návštěvě Prahy.
Po prvotním šoku ze ztráty peněženky jsem se dostal naštěstí poměrně rychle, a tak jsem se po příjezdu zpět do Kolína vydal přímo na policejní stanici. Bohužel zde zrovna probíhalo vyšetřování jistého pachatele, tak se na mě dostala řada až po téměř třiceti minutách. Byl se mnou sepsán úřední protokol, který se mi později nesmírně hodil. Pokud však dojde jen ke ztrátě OP, tak úřad, který přijímá hlášení, vydá dotyčnému tzv. Potvrzení o občanském průkazu.

Poté, co jsem si ještě o víkendu zablokoval telefonicky kreditní kartu, což mě vyšlo na 200 korun, vydal jsem se ve středu na „úřední tour“. První mé kroky zamířily pro nový občanský průkaz. Pro vystavení nového dokladu je nutné si na místě vyplnit žádost, předložit výše uvedené potvrzení o OP, fotografii a především si přinést všechny listiny, které dokládají váš osobní stav (rodný list, oddací list, potvrzení o rozvodu apod.).

Důležitou věcí je, zda máte platný cestovní pas. Já naštěstí měl, tak mi to podstatně ulehčilo situaci při vyřizování zbývajících dvou dokladů, jelikož se dá v pojišťovně i na odboru dopravy použít jako průkaz totožnosti místo občanky. Pokud vám ovšem pas propadl, či ho vůbec nevlastníte, je nutné si zažádat spolu se žádostí o občanský průkaz s dobou platnosti na deset let, také o tzv. „rychloobčanku“, která platí jeden měsíc. V tomto případě je tedy nutné si přinést tři aktuální pasové fotky. Tento krátkodobý doklad Vám bude vystaven většinou nejdéle do následujícího dne. Za každou z obou žádostí zaplatíte shodně poplatek 100,- Kč. Potvrzení o OP vracíte při převzetí nového průkazu.

Ten den bylo na městském úřadě poměrně volno, tudíž jsem zde strávil necelých 20 minut. Další mou zastávkou byla Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zde je potřeba předložit úřední záznam a cestovní pas (popř. OP). Jednání tu bylo velice rychlé a za vystavení nové karty pojištěnce jsem ani neplatil žádný poplatek. Do doručení nové kartičky vám k legitimaci poslouží doklad o pojištění, který vám bude vydán na místě.

Trpělivostí jsem se ale musel obrnit na městském odboru dopravy, evidenci řidičů. První pokus jsem po hodině čekání a téměř nulovému pohybu lidí vzdal. Následně jsem se dozvěděl, že ten týden byla za přepážkou jen jedna pracovnice. Vše se mi naštěstí už povedlo vyřídit včera, ale doba čekání byla opět celá hodina. U přepážky vyplníte žádost o vydání duplikátu ŘP, předložíte policejní záznam, průkaz totožnosti a jednu fotografii. Připravte si 50 Kč na poplatek a poté dostanete dočasný ŘP (viz. foto).

Všechny tři doklady by měly být zhotoveny do tří týdnů až jednoho měsíce. Karta pojištěnce vám přijde poštou, OP a ŘP si musíte vyzvednout na příslušných úřadech na předložení dokladu o zaplacení poplatku, který dostanete při podání žádostí.

Za znovupořízení nejnutnějších dokladů jsem zaplatil dalších 350,– Kč a především přišel o drahocenný čas. Zloděje sice doklady většinou nezajímají, ale člověka jejich ztráta otráví víc, než přijít o pár stovek v peněžence.

Martin Petřík