Kupředu: Ekonomická propaganda a agitace je důležitou součástí ideologické práce strany. Z dlouholeté praxe vím, jaký účinek má dobrá fotografie a jak je právě v ekonomické propagandě nenahraditelná.

Očima současníka: Pochopitelně. Fotografie úderníků jistě motivovaly všechny pracovníky k ještě usilovnějšímu budování socialismu. Jak by někdo mohl pochybovat! Jenom bych chtěl dodat, že u článku fotografie nebyla. Zřejmě nebylo potřeba tentokrát nic propagovat.

Kupředu: Nejen tatrováci, ale i další občané, kteří kolem chodí či projíždějí, zaznamenali změnu k lepšímu v aktuálnosti fotonovin i ostatních skříněk před závodem. Podobné je to i uvnitř hlavní budovy. Aktuálně se dozvídají o akcích i záměrech a výsledcích jejich plnění.

Očima současníka: Nejsem si jist, zda řidiči opouštěli své vozy, aby se mohli pokochat fotonovinami. Vlastně si to ani neumím dost dobře představit. Jedno se ale musí nechat – pokud se člověk chtěl podívat, jak země vzkvétá a všichni žijí v blahobytu, měl příležitost jako nikde jinde.

Kupředu: Beze slov umí přesvědčivě promluvit dobrá a pohotová fotografie. A právě takové snímky se pravidelně objevují již od jara v závodě Tatra Kolín. Fotografkou je Hana Olišarová, která svým zájmem o práci pomáhá nejen komisi EPA, ale vlastně celému tatrováckému kolektivu v nelehkém období, kdy se neplní plánované úkoly.

Očima současníka: Se vší ctí k dílu paní Olišarové, pár rozpustilých fotografií určitě tak odvedlo pozornost od větších problémů. To by přece mohlo znamenat hospodářský kolaps! Moment, nestalo se něco podobného? Každopádně, možná by se toto mělo použít i v dnešní době ekonomické krize. Několik akčních fotografií z dob, kdy byla taková úroda, až z toho zrak přecházel, a hned bude lépe. Někdo by měl fotografku Hanu kontaktovat a zeptat se, jestli to fungovalo.

Kupředu: Lidé ze závodu odcházejí, ale stále jsou takoví, kteří pracují obětavě. A ti si zaslouží, aby se jejich zkušenosti a příklady dobré práce publikovaly.

Očima současníka: Domnívám se, že větší radost by obětavým pracovníkům tehdy udělaly mnohem triviálnější věci, například další nula za cifrou na výplatní pásce nebo nějaká hezká výjezdní doložka. Na druhou stranu, článek se jmenuje Dobré zkušenosti z Tatry. Že by nebyli lidé za dřívějšího režimu tak materiálně zaměření, jako tomu je dnes?