„Pro nás to nebyl první výlet tohoto druhu. Jezdíme každoročně na podzim, protože v rámci vzdělávacích tematických celků, které s dětmi probíráme, je jedním z nich právě les. Proto jsme využili pěkné počasí a vyjeli do Mitrova na houby,“ upřesnila ředitelka Alena Volfová s tím, že se děti učily rozeznávat jedlé houby od nejedlých, sbíraly větvičky, kapradí nebo lišejníky.

Také výběr lesa musel splňovat určité parametry. „Musel být travnatý, přehledný, ne křovinatý, tak jsme cíl výletu vybírali z vlastní zkušenosti, kde to známe,“ pokračovala ředitelka školky.

Děti byly po celou dobu velice ukázněné. Většina z nich už měla nějaké zkušenosti z rodiny. Ale našly se i děti, které byly v lese poprvé. „Myslím si, že i rodiče byli rádi, že jsme s dětmi vyjeli do přírody, protože s důvěrou jely všechny děti,“ ukončila ředitelka mateřské školy Alena Volfová.