„Kamarádi Borise Volka pan Smrčka z Nového Mexika, pan Růžička a další dali svému spolužákovi zhotovit bronzovou pamětní desku už v roce 1996 a přijeli i na její odhalení. Našli se ale barbaři, jejichž zlodějské ruce strhly bronzovou desku, aby ji vyměnily za pár sklenic kořalky či piva,“ pronesl mimo jiné ve své řeči František Teplý, místopředseda kolínské organizace Konfederace politických vězňů.

„Před časem jsem při podobné příležitosti řekl, že tito lidé zemřeli, abychom my mohli žít. Je to symbolické, protože Boris Volek byl popraven v roce 1952, v ten rok jsem se já narodil, on už ve svém mladém věku věděl, co je to komunismus. Je to symbolické i v tom, že v dnešní den vysíláme do Evropského parlamentu bývalého komunistu, vyškoleného dokonce v KGB,“ shrnul Jiří Buřič, starosta města. U desky, která je tentokrát napodobeninou bronzu, stáli čestnou stráž skauti, baráčníci i členové konfederace politických vězňů, slavnostně ji odhalila Bronislava Adámková, která akci velkým dílem zorganizovala.

Zdeněk Hejduk