Den Země pořádal TK Arnika ve spolupráci s Polabským ekocentrem, v pořadí se jednalo už o třetí ročník. Nechyběla domácí zvířata, ukázky řemesel, poučení třeba o třídění odpadu, hry a soutěže se zaměřením na životní prostředí či možnost zakoupit si něco dobrého z darů země. Tu sice smáčelo jarní mžení, ale řadu návštěvníků to neodradilo. Den Země slavíme jako mezinárodní den životního prostředí. Poprvé byl slaven 22. dubna 1970 americkými studenty, kteří požadovali zvýšení státního rozpočtu na ochranu životního prostředí a přijetí nových ekologických zákonů. Zároveň vytvořili požadavky nutné k dosažení trvale udržitelných podmínek života na Zemi. Mezi požadavky bylo mimo jiné: přejít na obnovitelné zdroje energie a zvýšit energetickou účinnost, recyklovat materiály a odpady a vyloučit používání chemikálií a odpadů, které ničí ozónovou vrstvu.