Soutěžilo se na třinácti stanovištích a do celého projektu bylo zapojeno celkem 130 dětí ze čtvrtých a pátých tříd. Cílem projektu bylo prohloubit vědomosti o životě v evropských státech.