Na děti čekala dobrodružná cesta kolem rybníka, kterou zahajovala paní Kostková. Na cestě byly stanoviště s různými úkoly pro děti (střílení ze vzduchovky, šplh na laně, hašení školy, hlavolamy, atd.). Slunce všem hřálo a o dobrou hudební zábavu se postaral Dj Pája. Děkujeme všem pořadatelům návštěvníkům a těšíme na viděnou příští rok.

Zdeňka Ebertová