Stačilo málo a z domu byla rázem jen hromada sutin. „Provedli jsme zde demolici domu, místo něhož by zde podle mých informací měl stát nový obchod,“ uvedl jeden z pracovníků, kteří zde budovu bourali. Během likvidačních prací musel být i částečně uzavřen chodník v okolí bouraného stavení, aby byla zachována bezpečnost kolemjdoucích. Frekventovaná ulice, která se nachází poblíž centra města, tak pozmění svou dosavadní tvář.