Manažer regionu Pošembeří Miloslav Oliva komentoval situaci s cyklotrasami nejen na Českobrodsku: „Chceme realizovat projekt Česká hrouda, který předpokládá zhruba 200 kilometrů cyklotras. Okruh je již z části hotov (silnička podél Šembery), zčásti by mohl navázat na obnovu někdejších polních cest a v některých úsecích by byl novostavbou, třeba navazující na potřebné vodohospodářské propojení.
V současné době jsme připomínkovali cyklogenerel Středočeského kraje. Do konce června by mělo být jasné, zda-li naše připomínky budou zapracovány. Poté bychom chtěli začít jednat s majiteli pozemků. Potřebujeme jejich souhlas, aby mohly být trasy vedeny přes jejich pozemky.“ Kdy by tedy první cyklističtí nadšenci mohli šlápnout do pedálů? „V optimistické vizi by to mělo být v roce 2010,“ uzavřel Oliva.
V současné době existují na Českobrodsku dvě cyklotrasy, které by se v určitých částech měly stát součástí plánované hroudy. Na Týnecku cyklisté využívají kromě cyklotrasy, která vede z Kolína podél Labe, také trasu od Lžovic přes týnecké náměstí a dále na Labské Chrčice. Do budoucna v Týnci uvažují i o dalších. Mělo by se jednat také o lokalitu podél Labe směrem právě na Chrčice a Kladruby. „Chtěli bychom tento záměr zpracovat v horizontu jednoho až dvou let, “ uvedl týnecký starosta Josef Polák.
Kolín si v současné době nechal zhotovit generel cyklotras a cyklostezek. Jeho hlavní koncepcí je především napojení cyklotras na okolní obce, bezpečné a snadné převedení cyklistů přes centrum Kolína. Čerstvě zpracovaný dokument navrhuje řadu řešení, jak stavebních, tak „jen“ osazením dopravním značením. Cyklotrasa vedoucí přes Jiráskovo náměstí, Tovární a navazující na Třídvorskou ulici by se měla oddělit dlážděným hmatným pásem, další směrem do ulice U Kostelíčka označit svislým dopravním značením stejně jako trasa přes ulici Na Louži, která je zde navedena na přechod pro chodce, jež by se měl dočkat světelné signalizace. Stavebních úprav by se mohla dočkat například panelová cesta, jež je propojka z Tovární ulice na Polabskou cyklotrasu, a mnoho dalších. Pokud by se radnice rozhodla realizovat vše, co generel navrhuje, vyšlo by to na více než 25,5 milionu bez DPH.
V tomto týdnu projíždí Českou republikou peloton cyklistů, kteří v rámci pátého ročníku Týdne na kole, jehož organizátorem je Nadace Partnerství, míří po Greenway Dráždany-Praha z Drážďan do Prahy, odkud bude pokračovat po Greenway Praha - Vídeň až do Vídně. Během dvanácti dnů tak urazí na trase vedoucí z Německa napříč Českou republikou až do Dolního Rakouska téměř tisíc kilometrů.
Cyklisté budou od pátku do neděle projíždět také Středočeským krajem.
Stranou zájmu akce nezůstává ani Greenway Labe, jež je nejmladší zelenou stezkou v programu Greenways, kterou Nadace Partnerství společně s místními partnery pomáhá vytvářet. Tato stezka se částečně překrývá s Greenway Praha - Dráždany a také s dálkovou trasou EuroVelo 7 a dosahuje tak celoevropského významu.