Samotné akci předcházelo tři roky trvající úsilí městyse o tuto rekonstrukci. „Obnova průtahu je první velkou akcí, kterou je zahájena rekonstrukce pečeckého náměstí. Bude v souladu s projektem, který si dal městys Červené Pečky vypracovat a podle kterého celá rekonstrukce po jednotlivých krocích postupuje,“ poukazuje Jan Dvořák, starosta městyse. Dalším krokem by mělo být vybudování parkovacích ploch dlážděných žulovou dlažbou, kterou radnice hodlá odkoupit od Středočeského kraje z původní vozovky. Následovat budou nové chodníky a obslužná komunikace, autobusová zastávka a mobiliář a nakonec výsadba nové zeleně. Z původních stromů zůstanou podle projektu pouze tři.

Samotná realizace stavby nového průtahu byla započata již 30. března. To uvítali i místní občané. „Rozhodně si myslím, že již bylo na čase s tím něco udělat. Náměstí se teď kompletně mění a doufám, že bude opět chloubou Červených Peček,“ vyslovila přání zdejší důchodkyně.


Důležitá informace pro řidiče je také termín otevření zrekonstruované silnice, který byl stanoven na datum 28. května.