Úředně je tedy posvěceno, že soutěž proběhla podle zákona vítěz – společnost Geosan – může 12. dubna převzít staveniště.

Zastupitelstvo schválilo dodatek ke smlouvě (která zní na částku 138 milionů korun) o termínu dokončení. Hotovo podle něj musí být do 1. října 2012, a to kvůli sankcím, které by městu hrozily po Silvestru příštího roku. Do 31. prosince 2012 totiž platí výjimka, kterou nyní Kolín na čističku má. Na modernizaci získalo město již v roce 2008 dotaci ve výši zhruba 80 milionů.

Čistička se rozšiřuje kvůli kapacitě, která již nestačí, započítávají se do ní i tzv. ekvivalentní obyvatelé, ale i kvůli tomu, že dnes již neplní některé parametry, které požaduje legislativa.

Zastupitelka Klára Zubíková se zajímala, jak se prověřovala solventnost firmy, jež zvítězila ve výběrovém řízení, zda se spoléhalo jen na čestná prohlášení.

„Jednalo se o užší veřejné řízení. Ze 17 firem se pod dohledem notáře vylosovalo deset, které byly osloveny a zpracovaly nabídku,“ popsala vedoucí odboru regionálního rozvoje Iveta Horáková s tím, že Geosan nabídl nejnižší cenu.

Spolu s dalším zastupitelem Janem Horou se Klára Zubíková shodla také na připomínce, týkající se finanční rezervy. „Pouštíme se do finančního dobrodružství, když do toho jdeme bez rezervy. Podle mých informací byla vytvořena finanční rezerva 30 až 40 milionů, šla však do atletické dráhy,“ připomněl Jan Hora.

Podle Ivety Horákové v částce 138 milionů je rezerva 12 milionů. Je to pro případ, že by se třeba v podloží našlo něco, s čím se nepočítalo, rezerva je plánovaná také na pokrytí patentního poplatku (v řádu několik set tisíc korun) či na pokuty, které pravděpodobně dorazí, protože v době stavby bude čistička vypouštět kal, který nebude splňovat normy.