V provozu jsou až do konce letních prázdnin čluny vodní záchranné služby ve Ždáni na Slapské přehradě (od dnešního dne) a v Loužku u Milešova na Orlické přehradě (už od včerejšího dne). Vodní záchrannou službu zařazujeme každoročně do provozu v době letních prázdnin Je to především z důvodu velkého nárůstu obyvatelstva v chatových oblastech, rekreačních oblastech, kempech a koupalištích v okolí přehrad. Přes léto a zejména o letních prázdninách, je zde třeba dostupnější péče záchranné služby. Člun vodní záchranné služby navíc překoná vzdálenosti přes vodní plochu mnohem rychleji, než sanitní vůz, který je odkázán na přemostění a na objíždění vodní plochy, čímž se znatelně prodlužuje doba dojezdu k pacientovi. Člunem se také dostaneme do jinak hůře dostupných chatových osad a samot u vody, kam by sanitní vůz nemohl dojet.
Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje zprovoznilo vodní záchrannou službu na Slapské přehradě ve Ždáni v roce 1999. Přednemocniční neodkladnou péči tu zajišťuje během letních prázdnin člun a také sanitní vůz rychlé zdravotnické pomoci, který dojíždí na místo události po pozemních komunikacích. Někdy je třeba zásahu v přilehlých obcích mimo vodní plochu, kam jezdí pouze sanitní vůz. V případě zásahu člunu je pacient po ošetření a zaléčení je člunem převezen zpět na stanoviště, kde je přeložen do sanitního vozu. Tím pak transportujeme pacienta do nemocnice. Vyslání člunu nebo sanitního vozu mají na starosti pracovnice zdravotnického operačního střediska v Jesenici, které v každém konkrétním případě zvažují okolnosti případu. Vodní záchranná služba funguje od 1.7. do 31.8. Jedná se tedy o šedesát dva dní. Minulé léto na Slapech bylo 125 výjezdů, z čehož plyne, že denně ošetříme 2 pacienty.
Od roku 2001 je v letních měsících v provozu sezónní stanoviště Loužek u Milešova u vodní nádrže Orlík. V červenci a v srpnu se na toto stanoviště přesouvá jedna posádka rychlé záchranné služby z Krásné Hory a stejně tak jako na Slapech, je i zde k dispozici záchranářský člun. Posádky na Orlické přehradě jsou vysílány zdravotnickým operačním střediskem sídlícím v Příbrami. V létě roku 2008 jsme měli na této vodní záchranně službě 47 výjezdů.
Člun je vybaven jako standardní sanitní vůz – má tedy vše, co je potřeba v případech, kdy je ohroženo zdraví pacienta nebo dokonce jeho život. Ve člunu nejsou nosítka, ale naopak má k dispozici plovoucí páteřovou desku.
Přehrady a jejich okolí jsou typické chatovými oblastmi, kde tráví léto na chatách rodiny s dětmi, ale i starší lidé a důchodci. Přibližně polovina výjezdů je tak ke starším lidem, kteří trpí různými zdravotními potížemi. Často se jezdí k infarktům, k dušnosti, k cévním mozkovým příhodám apod. Časté jsou také výjezdy k nejrůznějším alergickým reakcím, k úpalům a úžehům po dlouhém pobytu na slunci a k lidem, kteří kolabují následkem dehydratace. Také nejsou ojedinělé výjezdy k lidem, kteří si přivodili úraz po požití alkoholu. Tyto výjezdy směřují na diskotéky a do různých podniků v okolí.
Výjezdy k tonoucím lidem jsou naštěstí jen zlomkem výjezdů, ale jedná se o výjezdy nejzávažnější. V těchto případech také hodně záleží na počasí. Čím je teplejší léto, tím je také více koupajících se lidí a tedy i větší pravděpodobnost, že se některý z rekreantů může topit.
Nelze říci, zda jsou lidé méně opatrní, ale ze zkušenosti záchranářů vyplývá, že jednoznačně nejrizikovější skupinou jsou plavci, kteří před vstupem do vody požili alkohol. Alkohol snižuje odhad nebezpečí a lidé pod jeho vlivem přeceňují své schopnosti i síly. Zároveň alkohol roztahuje cévy, což způsobuje pokles tlaku a hrozí kolapsové stavy. Tonutí také muže nastat vlivem úrazu např. po skoku do vody. Lidé by také neměli skákat do neznámé vody a měli by si uvědomit, že vodní dno je nestálé a může se měnit. Místo, kde skákali minulý rok ale i včera, nemusí být bezpečné.Další rizikovou skupinou jsou děti, které ještě nemají s koupáním a plaváním tolik zkušeností, nemusejí dobře odhadnout situaci a rozdováděné bývají zbrklé a neopatrné. Zde je třeba mít děti pod stálým dohledem.

Autor: Tereza Janečková, Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje - tisková mluvčí