Za účelem podílení na vybudování společné čistírny odpadních vod vytvoří obce Starý Kolín a Hlízov dobrovolný svazek obcí. Důvod je prostý, každá obec si vybuduje vlastní kanalizaci. Pro tu je nutná pravě i čistírna odpadních vod. „Svazek obcí zakládáme z důvodu větší šance na přidělení dotace na výstavbu čističky. V budoucnu je možnost akce svazku ještě rozšířit,“ nastínil starosta Starého Kolína Jaroslav Flegl. Žádost o vytvoření svazku obcí je nyní u úředníků na krajském úřadě. „Jakmile nás kraj zaregistruje, svazek obcí vznikne. Následně budeme muset zařídit formality typu založení bankovního účtu a podobně,“ dodal Flegl. Svazek obcí bude samostatný subjekt s vlastním účetnictvím, v jehož vedení se po vzájemné dohodě zúčastněných stran objeví Jaroslav Flegl jako předseda, starosta Hlízova Jiří Vrba a místostarostka Starého Kolína Klejzarová jakožto místopředsedové. „Vše je prozatím v počátcích. Začátek budování čističky a kanalizace v naší obci vidím na počátek roku 2010,“ upřesnil Jiří Vrba. A odkud se bude čerpat dotace na výstavbu? „Jakmile bude vyřešeno stavební povolení, zažádáme o dotaci. Pravděpodobně u fondů životního prostředí,“ vysvětlil Jaroslav Flegl s tím, že poté proběhne i výběrové řízení na firmu, která čističku a kanalizaci po celém území obce zbuduje. „Předpokladem je prozatím výstavba na dva roky,“ dodal Flegl. Výstavba společné čistírny odpadních vod vyjde na 119 milionů korun.