„Na jejich zimní údržbu jsme vyčlenili poměrně velké peníze – více než dva miliony korun,“ uvedl místostarosta Roman Pekárek. „Rada přijala v tomto směru usnesení, ale není to o označování neudržovaných úseků, diskuze bude dále pokračovat, musíme se podívat na součinnost s dalšími zákony,“ komentoval starosta Jiří Buřič.

„Je kladem velký důraz na spolupráci s vlastníky nemovitostí, kteří nezahazují koště a hrablo a pomohou nám pořádek na chodnících udržet. Rozhodně to není o tom, že bychom se chtěli zbavit těchto slušných a velice pracovitých lidí. Myslím si, že jim záleží na městu a my si toho vážíme,“ dodal starosta.
Zimní sezóna na údržbu komunikací (tedy silnic i chodníků) začíná 1. listopadu a končí 31. března. „Zimní pohotovost se vyhlašuje podle aktuálního počasí, předpoklad je tento týden,“ podotkla jednatelka AVE Kolín Věra Suchomelová.

Během zimy bychom měli v ulicích Kolína vídat celkem 12 mechanismů, a to silniční, traktor, mechanismy na strojní posyp chodníků, multikáry, zametáky, chodníkový traktor, mechanismy na ruční posyp chodníků a schodů. „Využijeme stávající techniku i zaměstnance,“ upřesnila Věra Suchomelová.
Zda peníze, které město na zimní údržbu v souvislosti s chodníkovým zákonem vyčlenilo navíc, nebudou stačit, anebo jestli z nich ještě něco zbyde, ukáže opravdu až zima. Jestli se i na chodnících objeví cedule „Tato komunikace se v zimě neudržuje“ zatím není jasné.

Chodníky, které se budou letos v zimě v Kolíně udržovat:

Chodníky v sídlišti Čech.Sady
V Břízách – levý chodník ke Slovenské
Slovenská – od V Břízách po penzion pro důchodce
Spojka mezi zul.Bezručova a Slovenská
Chodníky v parku Dělnická + chodníky okolo domu č.p.802,803 a okolo domu č.p.806,807
Tyršova – pravý chodník od Masarykovi po centrum
Tyršova – levý chodník od Masarykovi po Slovenskou
Tyršova – pravý chodník od Dělnické po Slovenskou.
Benešova – pravý chodník od Masarykovi po ul.V Zídkách.
Benešova – pravý chodník od v Zídkách po Březinova.
U Nemocnice – pravý chodník od Žižkovi po Benešovu + dvůr městského domu
Benešova – pravý chodník od ul.U Nemocnice po Masarykovu
Chodník před MŠ Rim.Soboty a dál k VS Drogerie
Levý chodník při výjezdu ze sídliště Rim.Soboty
Spojovací chodníky ze sídliště Rim.Soboty na ul.U Nemocnice
Chodník od supermarketu PLUS do sídliště Rim.Soboty.
Míru – levý chodník od Benešovi po ul.Na Magistrále
Míru – pravý chodník od Na Magistrále po Hrnčířská
Hrnčířská – od Míru po Zborovská
Chodníky v sídlišti U vodárny
Všechny chodníky + sjízdné ,ohraničené Na Magistrále ,Míru,Benešova
Jaselská – pravý chodník od Žižkovi po Bezručovu ,oblouk nad 2.ZŠ.
Pražská – pravý chodník od světel po Lučební závody
5.Května – chodník k TESCU obě strany
Chodníky v sídlišti Kasárna
Jaselská – pravý chodník od Benešovi po Tyršovu,od BUS zastávky po Žižkovu
Kmochova – oblouk pod shody u 2.ZŠ
Na Petříně – nad domovem důchodců
Pražská – podél parku okolo Sluneční + Sluneční – okolo žid.hřbitova
Lávka na Kmochův ostrov
chodník v parčíku před soudem
P.Vězňů – pravý chodník od podchodu po Delvitu
P.Vězňů – pravý chodník od Delvity po parčík před soudem
Parkoviště Palma + chodník Delvita
Pražská,Kovářská – podél parkoviště Amerikán
Husova - podél knihovny
Dvůr u kavárny LABE
Starý most – pravá strana směr zálabí
Antonína Kaliny pravá strana na Nový most
Ovčárecká – pravý chodník od Nového mostu po ul.Čelakovského
Ovčárecká – pravý chodník od Semíkovi vily k ul.Veltrubská
Náměstí Svobody – vnitřní chodníky
Veltrubská –pravý chodník od A.Kaliny po MŠ
Veltrubská – pravý chodník od MŠ na Starý most + chodník Starý most směr město
Parkoviště Mostní
Park Komenského – komplet
Zahradní –prostor před poliklinikou + Smetanova pravá strana k divadlu
Prostor nádraží
Dukelských hrdinů - pravá strana k rondelu po Sladkovského
Sladkovského - pravá strana směr Eurotel a zpět podél Goldu
Dokončení Dukelských hrdinů - pravá strana k rondelu
Dukelských hrdinů - od rondelu k nádraží pravá strana
U křižovatky - pravý chodník od rondelu po Nový most + spojka na Nový most
U křižovatky - zpět od Nového mostu k rondelu
Jaselská - pravý chodník směr Praha k podchodu
P.Vězňů – levý chodník kolem parčíku
P.Vězňů – chodník nad Opou v proluce mezi domy
Chodník a zastávka MAD nám.Republiky

Přes Obecní dvůr k hodinám na světelné křižovatce,okolo hodin
Žižkova ul.levý chodník od Jaselská po Lipanskou
Roháčova – levý chodník od Lipanské a zpět podél volného pozemku
Chodníky v sídlišti Za Bezovkou
Lipanská - podél školy k ul.P.Velikého
Chodník mezi školami k podchodu na Jaselskou
Jaselská – od podchodu k rondelu.
Polepská – od rondelu po Král.Cesta
Chodníky okolo STP
Král.Cesta – pravý chodník od Polepské po Vávrovu
Vávrova – pravý i levý chodník od Vrchlického po Táboritskou
Chodník přilehlý k městskému pozemku v ul.Vrchlického ,Jeronýmova
Jeronýmova – před bytovkami
Vávrova – od Boubína do ul.Želivského a chodníky v ul.Želivského
Jateční - pravý chodník od ul.Vávrova po ul.Jeronýmova
Chodník za panelovým domem v Jateční ulici
Polepská – chodník od Jateční po 15 Kop
15 Kop – úzká komunikace podél ul.Polepská
Chodníky ohraničené ul.Žižkova,Roháčova ,Jateční,P.Velikého a Táboritská
Betonový chodník mezi ul.Kostnická a Jateční
Havlíčkova – pravý chodník od STALU po mostek na Šťáralce
Chodník K Dílnám
Chodník od ul.K Dílnám po přejezd Čerčanka
Chodníky na Husově nám.
Podchod Jaselská
Chodníky od ul.Raisova po ul.Tovární podél Nového mostu
Chodníky okolo ČS Agip
Sadová – chodník od nadjezdu podél hřbitova
Veltrubská – chodník ul.Zličská + cyklostezka Hradištko
Hřbitovní,K Přejezdu,U Stodoly
Třídvorská – pravý chodník z nadjezdu po ul.Vinická
Vinická – chodník podél topolů k ul. Hálkova
Macharova – pravý chodník od Klicperovi na nadjezd
Parkoviště Zimní stadion
Brankovická – chodník od ZS k ul.Za Baštou
Komunikace Za Baštou
Komunikace a chodníky v sídlišti Na skále
Stezka od ZS po Podskalské nábř.
Vinická – od úpravny vody po novou výstavbu RD
Kříž náměstí + obvod střední plochy
Zahradní – sjízdný chodník od ul.U Křižovatky po ul.Smetanova
Rorejcova – od ul.Dolní podchodem k nádraží
Stezka Třídvorská
Komunikace – Parléřská, Karlova, Brandlova
Ovčárecká – od Soji k na konec Sendražic
Stezka od Sendražic do TPCA + chodník zóna TPCA
Žižkova – pravý chodník v aleji k nemocnici
Masarykova -levý chodník k ul.Benešova
Masarykova – levý chodník od ul.Benešova.
Chodník za Barborkou po restauraci Česká koruna.
Široký chodník od Benešovi po Kremličkovu
Bezručova – Od Masarykova po Jaselská
Stezka Hradišťko až po křižovatku za obcí Veltruby
Propojovací chodníky mezi ulicemi Na Magistrále,M.Alše a Bachmačská
Družstevní – oba chodníky + komunikace kolem 16-ti patrového domu
Dělnická – pravý chodník od ul.Bezručova po ul.Tyršova
Sokolská pravý chodník od Orchidea ke spodnímu vjezdu do pivovaru
Orebitská – chodník podél Alico po OTK
Havlíčkova – od přejezdu pravý chodník ke kruhovému objezdu
Rorejcova – podél hlukové bariéry na nový most
Dolní – chodník z ul.Dolní na Nový most
Nový most – chodník od světel po diletační spáru (obě strany)
Nový most – chodník od světel po schody z nového mostu (obě strany-zálabská část)
Starý most – pravý chodník nad tratí ve směru na zálabí
K Lázním – chodníky po obou stranách k lázním
Chodníky na nadjezdu
Chodník od zastávky ČD v ul.U Přejezdu po ul.Jabloňského
Pražská - pravý chodník od autosalónu Bohemia až po ul.M.Alše
Chodníky v sídlišti Za Panelárnou
Radimského -levý chodník od ul. Kremličkova k č.p.941
Kremličkova- levý chodník od Moravcovy + spojovací chodníky před domy č.p.876-874 a 879-877
Na Magistrále - pravý chodník od VS po ul.Benešova
Čechovy Sady - chodník podél štítů domů + chodníky mezi domy
Chodník Ovčárecká před čp.186,298,397,472,563
Legerova
Pol.Vězňů (Leger.–Pražská)
Pražská (P.Vězňů-Modrý bod)
V Zídkách (Beneš.-Hrnčíř.)
Táboritská
Havelcova
Kutnohorská (N.most-P.Věz.)
Pražská (n.Rep.-Karlovo n)
Kovářská
Zámecká
Na Hradbách
K.Světlé
Husova
Rubešova
Kouřimská
Kutnohorská (Kar.n.-P.Věz.)
Karlova
Karlovo nám
Sokolská
Nad Zastávkou
Sluneční
5.Května
Bezručova (Jasel.-Kmoch)
Kmochova (Bezruč.- Václav)
Václavská
Zborovská
Na Magistrále
Šotnovská
Husovo nám
Smetanova
Zahradní
Dobrovského
Kmochova (TSMK –soud)
P.Vězňů (soud-Kutnohorská)
Mostní
Tovární (A.Kaliny-Okružní)
Brankovická

Na Pršíně
Heverova
Komenského
Škodova
V Opletkách
Na Pobřeží
Roháčova (Táboritská – Jateční)
Lipanská
P.Velikého
Kostnická
Jeronýmova
Vávrova
Vrchlického
Král.Cesta
P.Velikého
Roháčova (ke garážím
Roháčova (zbytek)
J.Suka
U Kůlen
Sídliště Za Panelárnou
Sídliště Rim.Soboty
Míru (Hrnčířská – dopr.hřiště)
A.Dvořáka
Bří.Čapků 234
V Lomu
Slovenská
Fugnerova
Na Haldě
nám.Republiky (pošta-Billa)
Dolní
Hřbitovní
Štítného
Chelčického

Plán zimní údržby zahrnuje údržbu následujících schodů:
Chodník a zastávka nám Republiky
Chodník Sokolská (od žel. zastávky k první nemovitosti)
Schody ze starého mostu ne vyhlídku
Schody ze starého mostu na Podskalské nábř.
Schody z ul.K Lázním do ul Rybářská
Schody ze Školské ul. do ul.Dolní
Schody ze Školské ul.na parkoviště pojišťovny
Schody od Úřadu práce do ul.Školská
Schody z Nového mostu do ul.Tovární obě strany
Schody na Nový most v místě křižovatky Kutnohorská x U Křižovatky
Schody u WC Smetanova
Schody oblouk Kmochova
Schody Na Magistrále (před a za samoobsluhou)
WC Masarykova
Zastávka MAD 15 Kop

Veškeré schody na chodnících, stezkách pro chodce v pořadí důležitosti odpovídající dané místní komunikaci – chodníku. Schody budou udržovány chemickým posypem v časových limitech odpovídajících časovému limitu navazujícího chodníku příp. MK

dispečink zimní údržby silnic 724 833 277
ústředna 321 724 011