Sotva pořadatelé zahájili akci a s účastníky začali provolávat „Smrt nesem ze vsi, nové léto, kde jsi?“, začaly všechny smáčet kapky deště a vítr cuchat pláštěnky, které maminky narychlo na své potomky (často přes jejich protesty) navlékaly.

Ačkoli vítr hrozil nějakou tou kapkou už notnou dobu před třetí hodinou odpolední, kdy byl sraz před úřadem městyse, sešlo se tam několik desítek účastníků i s neodmyslitelnými frkačkami a řehtačkami. Však také bylo nutné cestou k vatře protivnou zimu nejen vynesením a spálením figuríny Smrtky, ale i notným halasam na ústup zahnat.