Žáci českobrodské základní a praktické školy si v pátek doplnili své znalosti z ekologie a ochrany životního prostředí. Ve škole pro ně totiž byla připravena prezentace pojízdné výstavy nazvaná Tonda Obal na cestách. Tato akce měla žáky seznámit a zodpovědět jim základní otázky kolem třídění. Proč se třídí? Co se třídí? Jak se recykluje? Děti si kromě výkladu lektora hravou formou vyzkoušely samotné třídění a nezapomněly si ani připomenout, co do kterého kontejneru patří a nepatří. Výjimkou nebyly ani ukázky výrobků z recyklovaného materiálu. „Zaznamenali jsme velmi spontánní reakci na zmiňovaný interaktivní vzdělávací program. Slyšel jsem, jak se děti po ukončení akce o třídění mezi sebou baví. Někteří žáci za mnou přišli, že přinesou baterie a staré telefony na vytřídění, protože ve škole máme kromě boxů na třídění odpadu také sběrné místo baterií a malých elektrospotřebičů pro naše žáky,“ prozrazuje metodik environmentální výchovy Jaroslav Kulich ze Základní a Praktické školy Český Brod.

Martin Šnajdr