„Je třeba mít na paměti, že existují lidé, kteří využívají bydlení v městských bytech s regulovaným nájemným a zároveň využívají vlastní nemovitost,“ říká starosta Jiří Buřič.

Dodal, že někteří uživatelé městských bytů třeba měli v nepořádku charakteristiku nemovitosti, protože z jiného pohledu pro ně bylo výhodnější mít rekreační nemovitost zařazenou jako bytovou s ohledem na odlišné povinnosti v poplatcích, daních atd.

„Když nájemník prokáže, že nemovitost je neuživatelná k trvalému bydlení, město stahuje výpověď, kterou podalo. Rada už rozhodla o zpětvzetí zhruba 20 žalob před okamžikem, kdy se věc dostala k soudu. Zároveň registrujeme sedm navrácených bytů,“ připomněl starosta.

Po prvním kroku, jímž podle starosty Jiřího Buřiče bylo odeslání výpovědi, následoval druhý v podobě reakce toho, kdo s výpovědí nesouhlasí. Pak osobní konfrontace a právní zástupce města vyhodnocuje, zda je dobré ustoupit, neboť argumenty na straně nájemníka jsou silné.

„Poté po projednání v radě vezme město žalobu zpět a je ukončeno jednání. Pokud dotyčný nedoloží dostatečně průkazný materiál, doporučí se mu, nechť se obrátí na soud. Každý samozřejmě vstupuje k soudu se svými riziky,“ říká starosta.

Město je podle jeho slov připraveno na krytí nákladů spojených se soudními procesy. Pokud tedy někdo žalobu podal, což už ho nějakou tu nemalou korunu stálo, musí v při pokračovat. A doufat, že vyhraje, aby se mu peníze vrátily.

„Je to na rozhodnutí soudu. Zásadní změna, která proběhla ve sněmovně, umožnila vlastníkovi, že oproti minulosti musí uživatel bytu prokázat potřebnost. Každý, kdo si sáhne do svědomí, si musí vyhodnotit své postavení. Zní to tvrdě a nepopulárně, ale skutečně v celé množině uživatelů městských bytů je část, která současných možností zneužívá,“ uvedl starosta.

Město dostává nájem, ať už od řádného nebo od nikoli řádného nájemníka. Vidina zisku do městské kasy tedy na první pohled za celou záležitostí nestojí. Jsou tu ale podle starosty vyšší principy.

„Když samospráva na úkor svého majetku umožní přivýdělek někomu, je tu asi něco špatné. Je ztrátou, když je tu spousta finančních úniků z celospolečenského pohledu, tzn. jak na úrovni osobní, obecní i celorepublikové, tedy daňové úniky. Zvolená forma oslovení nájemníků byla, uznávám, velmi úřední, tvrdá, s mnohými mohla zamávat, ale myšlenka náhlého sdělení se neukazuje jako tak úplně špatná,“ řekl.

„Už i při rozpoutání diskuze vnímáme, jak se mění majetkoprávní vztahy. Jsou tu případy, kde jsme se dotkli osobní a rodinné pohody, následně se prokáže, že rekreační objekt byl zapsán špatně, takže si to alespoň napraví (bude platit vyšší poplatky v obci za odvoz odpadu, dostane se do jiné daňové kategorie atd). Ti, kteří ucítili hrozbu, převádí nemovitosti na své rodinné příslušníky,“ zakončil starosta.