„Podle první kontroly došlo k pochybení ve využití dotačních titulů,“ potvrdil starosta Jiří Buřič s tím, že město skutečně mělo podle rozhodnutí finančního úřadu vracet část dotace a zaplatit pokutu.

Díky právnímu rozboru a žádosti o řešení na ministerstvu financí se podařilo vracení dotace prominout. Zadarmo to ale samozřejmě nebylo, město muselo uhradit služby právníků.

Celý problém vznikl podle starosty spontánností v realizaci výstavby bytových domů U Vodárny, kde objekty byly stavěny najednou a docházelo k tak výraznému prolínání jednotlivých budov, že při čerpání dotací a peněz města došlo k přehození těchto zdrojů. „Nikoli však tak, že by dotace byla použita jinak, nýbrž na jiný objekt v rámci projektu bytové výstavby,“ uvedl starosta.