Nová Ves už v pátek ve 21.30 hodin zažije nástup vojsk spojený s kontrolou vzorové výzbroje a výstroje polním komisařem. V sobotu se budou vojska šikovat v deset hodin dopoledne ve Svojšicích, odkud se vydají na pochod do Krychnova, zazní čestné salvy. Po návratu do Svojšic zde dojde k srážce vojsk. V 15 hodin vojsko vyrazí z tábora v Křečhoři k památníku, kde se v 16 hodin uskuteční pietní akt se mší svatou, křtění DVD a knih, v 18.30 bitevní ukázka, ve 22 hodin slavnostní salvy od památníku. Nebude chybět ani volná zábava s hudbou, na niž zve obec Křečhoř.

Nedělní dopoledne bude patřit od 10 do 12 hodin přednáškám pro veřejnost u památníku v Křečhoři, po celou dobu akce zde bude dobové vojenské ležení s tržnicí, občerstvením a možností zakoupit DVD, knihy a hru o Bitvě u Kolína.

Při příležitosti sobotního pietního aktu se kromě křtění budou také předávat speciální pamětní hodinky.   „Sdružení IR Teutschmeister 1757 je zhotovilo jako malou pozornost pro všechny, kteří pravidelně dobrovolně pracují na bojišti, pomáhají organizovat akce, zúčastňují se dobrovolně všech prací, pracují na překladech odborných textů a také pro ty, kteří mají přímou vazbu na Bitvu u Kolína," vysvětlil předseda Jiří Sissak.

Kapesních mechanických hodinek vzniklo celkem 30 a prvním čestným nositelem se stal princ von und zu Liechtenstein, jehož předek se velmi zásadní měrou zasloužil o habsburské dělostřelectvo, které právě v bitvě u Kolína hrálo významnou roli.

Jako další upomínku na návštěvu bojiště bitvy u Kolína dostal princ Liechtenstein cvičební řád pro pěchotu z té doby, knihu Uhliga v. Uhlenau: Vzpomínky na bitvu u Kolína či minci v hodnotě sedm krejcarů, tehdejší denní mzdu, za kterou vojáci sloužili, bojovali a umírali.