Ostré kritiky se dostává například případným pokutám, které jsou podle kontrolního výboru pro společnost AVE dle smlouvy směšně nízké. Naopak město si práce stanovené ve smlouvě nesmí objednat jinde, i kdyby je jiná firma udělala desetkrát levněji. Pokud by tak učinilo, hrozí mu pokuta milion korun. Trnem v oku je kontrolnímu výboru také to, že AVE má smlouvou prakticky garantovaný 55 milionový zisk od města a pokud by si město objednalo méně prací, vyjde ho to vlastně ještě dráž. Kontrolní výbor rovněž poukázal na krátké záruční lhůty či na způsob, jakým je ve smlouvě zakotveno zohlednění inflace.

„Pokusíme se v souznění s těmito závěry vést s AVE jednání. Ale jak již i kontrolní výbor řekl, smlouva je poměrně dobře napsaná, je nějakým způsobem formulovaná a my se v rámci co nejsolidnějších vztahů s AVE pokusíme dílčí záležitosti vyplývající ze závěrů výboru nějakým způsobem posunout. O co nejsolidnější vztahy se pokoušíme, protože smlouva tady je a my potřebujeme, aby služby fungovaly,“ říká starosta Vít Rakušan.

„Nemůžeme si dovolit otevřenou válku,“ řekl. „Jako zastupitelé jsme hlasovali pro to, aby smlouvu přezkoumal kontrolní výbor. Jsme rádi, že z toho máme výstupy, máme podklady k jednání. Ale v zájmu města by bylo kontraproduktivní vést válku. Měli jsme inspekční cestu po čistotě Kolína spolu s pracovníky AVE, viděli situaci ve městě, chceme s nimi o tom neustále mluvit a jednat o dílčích věcech, kde doufáme v úspěch,“ dodal.

Posunutím dílčích záležitostí se podle místostarosty Jana Pospíšila myslí zejména přesun prací. „Jde o to, zda některé práce, které jsou ve smlouvě napsané, potřebujeme, či zda struktura prací bude jiná. Jedná se o jednotkové náklady, ale smlouva tu je a musíme s ní pracovat v podobě, v jaké je. Objem peněz by zkrátka zůstal stejný, ale čerpaly by se za ně jiné služby,“ popsal místostarosta a jako příklad uvedl současné kácení stromů. Provádí ho jiná firma, kterou si AVE objednalo.Už tady je 10 procent rozdíl oproti tomu, kdybychom si jiobjednali sami. Je tedy potřeba si říct, co za daný finanční obnos potřebujeme udělat,“ upřesnil.

Smlouva je podle jeho slov dobrovolná. „Společnost AVE není na té špatné straně. Město s ní chtělo uzavřít smlouvu, tak ji uzavřelo,“ dodal.

Jednatelka AVE Kolín Věra Suchomelová připomněla, že město je pro společnost obchodním partnerem, má ve společnosti svého jednatele, majoritu v dozorčí radě společnosti včetně svého předsedy. „Pravidelně se scházíme na jednáních valných hromad a dozorčích radách, město má přístup k veškerým informacím týkajících se společnosti AVE Kolín. Do dnešního dne jsme nezaznamenali žádné podobné připomínky. Ve smlouvě má město Kolín zakomponovány možnosti kontrolních mechanismů, na základě kterých může přebírat a kontrolovat naši práci,“ říká s tím, že si nemyslí, že je smlouva nevyvážená, neboť v sobě zahrnuje veškeré právní aspekty zohledňující potřeby obou smluvních stran v dané době. „Smlouva obsahuje řadu ustanovení, která chrání obě smluvní strany před nekorektním postupem druhé strany,“ dodala s tím, že smlouva je obsahově obdobná jako jiné smlouvy na služby tohoto typu.

Společnost AVE CZ zaplatila městu Kolín za dnes již 90% obchodní podíl společnosti, jehož součástí byla i zmíněná smlouva, investovala do obnovy zastaralého a někdy také již nefunkčního vozového a strojového parku potřebného pro zajištění služeb, do sponzorských příspěvků pro sport, kulturu a školství. „Po sečtení to čítá kolem 240 milionů korun. Město Kolín je 10% obchodním partnerem a má stejný podíl na zisku společnosti, který mu je pravidelně vyplácen. Dále je třeba připomenout, že investicí v hodnotě cca 57 milionů do výstavby nového sídla společnosti došlo také ke zhodnocení tohoto podílu,“ připomněla Věra Suchomelová s tím, že společnost AVE byla, je a bude vždy přístupna jakýmkoliv jednáním s městem Kolín. „Ihned po posledním jednání zastupitelstva jsme se společně s vedením města domluvili na termínu schůzky, která se bude konat 21. dubna," dodala.