Na vyzývání k ochraně životního prostředí není nikdy příliš brzy, alespoň podle společnosti AVE Kolín. Ta se rozhodla při nástupů dětí do mateřských a základních škol uspořádat výtvarnou a literární soutěž s ekologickou tématikou. Zatímco děti předškolního věku čeká úkol nakreslit či navrhnout nejkrásnější svozové auto a popřemýšlet o jeho výzdobě, školáky čeká složitější úkol spočívající v popsání recyklace odpadu v rodině nebo téma černých skládek.

Kromě toho, že na nejlepší obrázky a literární práce čeká odměna, AVE plánuje uspořádat na radnici vernisáž, kde by mladí umělci ukázali veřejnosti svá díla. „Výchovu k ekologii považujeme za žádoucí,“ sdělila jednatelka společnosti AVE Věra Suchomelová a zároveň hovoří o tom, kdy soutěž proběhne. „Příspěvky by měly být odeslány v září, aby v na začátku října mohly být vyhodnoceny,“ dodává Suchomelová.

Tento projekt AVE však považuje pouze za pilotní a pokud se setká se zájmem veřejnosti, plánují několik dalších, které by šířily osvětu mezi nejmladšími. „Chtěli bychom uspořádat soutěž ve sběru víček od PET lahví,“ odtajnila další pokračování tisková mluvčí společnosti AVE Dita Václavíková, „Domníváme se, že mladší děti by taková soutěž přitahovala,“ řekla Věra Suchomelová.

Do osvětové výtvarné soutěže se již přihlásila Mateřská škola v Kmochově ulici. „Ekologická výchova u nás již probíhá, toto je další logický krok,“ objasnila Deníku důvody účasti v soutěži ředitelka mateřské školy Květoslava Vorlíčková. „Kromě toho pochopitelně třídíme odpad a na škole v přírodě seznamujeme děti s horskou architekturou a květenou,“ doplnila ředitelka.

Výtvarná a literární soutěž bude určena pro všechny školy v Kolíně a klání mladých umělců ve jménu ekologie tak může brzy začít.

Jakub Šťástka