V dopolední části semináře představil Jan Stejskal, lektor Koalice nevládek Pardubicka, finanční zdroje dostupné pro neziskový sektor. Zmínil evropské fondy, státní dotace, dotace samospráv, firemní dárcovství a další zdroje. Následovala praktická část zaměřená na přípravu žádostí o grant z programu automobilky TPCA nazvaného Partnerství pro Kolínsko, kde si účastníci pod vedením zkušeného lektora Jiřího Krátkého mohli vyzkoušet na modelovém projektu „krok za krokem“ přípravu žádosti.

V odpoledním bloku vysvětlil Radek Kňava priority grantového programu TPCA nazvaného Partnerství pro Kolínsko v roce 2009. V letošním již pátém ročníku automobilka podporuje vedle projektů v oblasti bezpečné dopravy a životního prostředí nově také přípravu žádostí o dotace ze strukturálních fondů EU. „Samostatné zpracování žádostí je časově i finančně náročné a malé obce a neziskové organizace mají omezené možnosti, jak dosáhnout na velké granty. Prostřednictvím dnešního semináře a případně i grantů z Partnerství pro Kolínsko bychom chtěli pomoci nastartovat na Kolínsku větší projekty, na kterých bude například spolupracovat více subjektů,“ přiblížil vize automobilky mluvčí Radek Kňava. Následovala prezentace zástupců Nadace Partnerství o pravidlech letošního ročníku grantového řízení.

Přehled aktuálních dotačních možností uzavřel Luboš Rambousek z Evropské projektové kanceláře, jenž informoval přítomné o aktuálních výzvách v rámci Regionálního operačního programu pro Středočeský kraj. Na závěr byla pro účastníky semináře přichystána prohlídka výrobních prostor TPCA s průvodcem.

Grantový program TPCA Partnerství pro Kolínsko
Grantový program vznikl v roce 2005 transformací tzv. municipálních projektů. Jeho prostřednictvím automobilka TPCA rozděluje na veřejně prospěšné projekty na Kolínsku čtyři miliony korun. V letošním roce mohou o podporu do maximální výše 500 tisíc korun žádat organizace, které realizují svůj projekt do 30 km od TPCA. Formulář žádosti o grant a návod, jak jej vyplnit, naleznou žadatelé na internetových stránkách automobilky na adrese www.tpca.cz v sekci TPCA a region nebo na internetových stránkách Nadace Partnerství, která je administrátorem grantového programu, na adrese www.nadacepartnerstvi.cz.