Nyní od září fungují už odbory a oddělení v nové organizační struktuře. „Nejsou v plném obsazení. Chybí nám vedoucí odboru kancelář úřadu a 5. září byl poslední termín podání přihlášek do soutěže na místo vedoucího oddělení správy majetku v rámci odboru regionálního rozvoje,“ uvedl tajemník Jiří Krumich s tím, že zatím není stanoven termín, kdy se bude vedoucí odboru kanceláře úřadu vybírat.
Zatím jej (ji) zastupuje právě tajemník. Nejsou dosud přesně dané ani podmínky, jež si bude radnice ve výběrovém řízení na nového vedoucího klást.
Že by mohlo dojít úplně ke spojení funkcí tajemníka a vedoucího kanceláře úřadu, personální audit nenavrhl. Zatím lze ale tušit, že při své práci bude tajemník i úkoly neobsazeného místa vedoucího odboru vykonávat ještě minimálně v řádu týdnů. Vytíženost a náplně práce všech pracovníků úřadu sledovala během léta společnost, která již podobné audity prováděla například v Jeseníku nebo v České Lípě. Ze sumáře všech nasbíraných informací vytvořila analýzu a návrh řešení, které obsahovalo zmiňované snížení počtu zaměstnanců zhruba o deset procent a reorganizaci mezi jednotlivými odbory.