AKADEMIE. A je to tu. Slavnostní den pro všechny letošní deváťáky 1. základní školy Český Brod nastal ve středu. Po devíti letech dřiny ve škole na ně čekalo právo připravit akademii.

Do vyzdobené sokolovny se vměstnali snad všichni příbuzní, kamarádi a známí většiny vystupujících a hlavně deváťáků - budoucích absolventů školy. V téměř dvouhodinovém programu diváci mohli vidět dramatický kroužek, pěvecký kroužek, ale i různé šikovné jednotlivce. Zpívalo se, tančilo nebo cvičilo.

Jako odlehčení a zároveň předěly mezi vystoupeními si nacvičili žáci dramatického kroužku zdramatizované pásmo předrevolučních reklam. V sokolovně se tak objevil i pan Vajíčko. Mezi zmíněnými předěly nechyběly staré známé reklamy na zelí, med, vajíčka a také Olomoucké tvarůžky. U těchto upoutávek se zejména mladí bavili a starší mnohdy vzpomínali.

Mezi vystoupeními nechyběla ani chlouba první základní školy, a to mažoretky. Ty menší akademii na skladbu Holky z naší školky zahájili a ty větší ji téměř ukončili. Po nich už následovalo jen zejména pěvecké rozloučení devátých ročníků, kteří si upravili i některé muzikálové písně k obrazu svému, jako např. Přátelství na třikrát z muzikálu Tři mušketýři, kdy právě slovo mušketýři vyměnili za deváťáky.

Na závěr za znění titulní písně z muzikálu Kleopatra Teď královnou jsem já usedla třídní učitelka Světlana Pojmanová na trůn, který jí připravili její deváťáci. Nechybělo ani slavnostní poděkování maminkám s předáním růží. Symbolické loučení se školou se neobešlo ani bez slz a dojetí.

Martin Šnajdr